Shinden Fudo ryu rörelser

Etiketter

,

falling leaves

Taihenjutsu i Shinden Fudo ryu skiljer sig något från de andra skolorna genom att den kan sägas efterlikna rörelserna hos ett fallande löv (ki no ha sabaki), men även inkluderande plötsliga upphopp.

Både rörelser och tekniker i Shinden Fudo ryu skall utföras ur det dolda. Därav bla principen att alltid ha minst en hand ledig för alla eventualiteter. Om man skall hålla eller låsa något skall man helst göra det med armbågar, fötter, och ben, men inte med händer och fingrar enligt denna skola.

För att dölja rörelser lär man sig att baka in dem i andra rörelser. Man kan titta åt ett håll för att göra en rörelse åt annat håll och andra liknande tricks. Fotbolls- och basketspelare gör sådant hela tiden – de kallar ju sådant för kroppsfinter.

Shinden Fudo ryu teknikerna utförs gärna från kort avstånd (två shaku). Detta underlättar om vi vill finta och ger motståndaren små möjligheter att stoppa ett inkommande slag. Slagen görs aldrig ensamma, utan de kommer alltid i paket om minst tre och in en takt som är ovanlig. Om man hugger upp och ned med ett svärd eller en hand, kan denna takt kallas för 1/1-takt. Vänster höger kombinationer blir då ½-takt. Slagen i Shinden Fudo ryu utförs i en ännu tätare takt (1/4-takt). När det första kroppsvapnet har träffat sitt mål viks kroppen på ett sådant sätt att nästa vapen kan slås som en rikoschett mot nästa mål osv. Detta är en princip som vi kallar för ”san ken”.

För att generera kraft till slagen rör sig kroppen upp och ned, använder gravitationen till hjälp både på upp och ned väg. Överhuvudtaget kommer många principer för denna skolas taihenjutsu från naturen.

Shinden Fudo ryu är en stridskonstskola vars underliggande teori bygger på ”shizen [自然]”, en term som brukar översättas till naturlig, men även innehåller begreppet spontan. Skolans shizen är synonymt med det taoistiska begreppet ”wu wei” [無爲], som i en tolkning handlar om att veta när man skall agera och inte göra det, men som även omfattar ”naturliga rörelser” som jordens rotation eller träd som växer, ”som händer utan att någon agerar”, d.v.s. naturligt och spontant.

Shinden Fudo ryu Shoden kata innehåller övningar med begrepp vars första tecken är;

sol 日, måne 月, vind 風, regn 雨, moln 雲, snö 雪, dimma 霧, imma 霞

Dvs termerna pekar på ”naturliga rörelser” på ett helt annat sätt man kanske först tänkt sig, en tolkning som är mer likt ”wu wei” än vad som kan sägas vara ”normala rörelser”.

Det som är normalt och vanligt för en människa är inte samma som naturligt och spontant i vår stridskonst.

Annonser

Hatsumi-sensei om träning med Takamatsu-sensei

Etiketter

,

Takamatsu.Hatsumi.ura gyaku

”Att träna med Takamatsu sensei gav mig alltid rysningar. Det var alltid smärtsamt. En smärta som kunde vara i flera dagar. Den mannen visste hur man skulle döda. Komplimanger var obefintliga.

Hans studier under Toda sensei var ännu värre. Rena slakthuset, det var vad han kallade Toda senseis dojo under sin tid där. Han fick lära sig att bara genom att lida kan man ta till sig ninjutsuns innersta essens och komma till insikt om hur det är att framhärda livet.
Han lärde mig att en äkta bujutsu mästare finns inte till för att vara vän med eleven. Han finns inte till för att vara som en förälder som tar hand om de unga. För att överleva i strid och i livet måste prövningarna vara svåra, ofta smärtsamma.

En verklig mästare pressar inte sina lärjungar bara fysiskt, utan även mentalt. Sedan observerar han dem. Klarar eleven att hålla sig kvar på vägen? Slutar han och ger upp? Blir han arg? Känner han sig förrådd? Låter han sig styras av sina känslor och ego? Bryter han ihop? Dessa prövningar pågår i åratal. Under denna tid förändras lärjungen och dennes sanna karaktär träder fram. Den äkta lärjungen vacklar aldrig under sitt liv, hans anda skärps. Han eleverar till en nivå av mästerskap själv en vacker dag. Sådana lärjungar är sällsynta. Kanske en eller två under en livstid.

De flesta försvinner av sig självt. Men de få ödmjuka som är kvar växer upp vid sidan om mästaren, speglande hans avbild och så sakteliga förkroppsligar sin Ryū”.

– Masaaki Hatsumi 初見 良昭

Tanren 鍛練

Etiketter

, , ,

 

hatsumi-atemi no tanren

Hatsumi sensei övar shako ken mot en lindad påle

Tanren är den benämningen vi använder för förberedande färdighetsträning. Det är ett grundläggande träningskoncept som innebär att eleven, utifrån egna ambitioner och förutsättningar, på ett systematiskt sätt ställs inför alltmer komplexa uppgifter och krav på befriade och internaliserade rörelser.
Grundtanken är att eleven som första steg ska uppnå en god neuromuskulär kontroll för att i senare skede behärska alla rörelser för både närkamp och vardag och innehållet i våra program. Det handlar också om att hantera kroppen på det säkraste och evolutionärt mest effektiva sätt.

I Koto ryu krävs tanren för att härda varje del av din kropp till vapen. För traditionell atemi-träning, klä in en påle med halm och linda in det med tyg. Förr i tiden användes även päls från djur som omslag, idag kan man ersätta det med andra objekt och material.
En koncentration av kropp, sinne och ande måste komma till uttryck genom näven i effektiv atemi. Samma princip gäller även vid träning av fingrarna. Rätt fotarbete ökar dessutom kraften i slaget. När du gör t ex tre-fingerslaget, kan det kännas att det inte är kraftfullt nog, då ska du spontant låta en spark följa efter slaget.

Shinden Fudo ryu har också något som benämns ”tanren gata”, som på djupet handlar om att hitta kroppens soliditet i och genom naturliga rörelser. Syftet är att integrera kroppen både vertikalt och horisontellt (foot-spine-hand).
Att upptäcka sina egna instinktiva rörelsemönster är det första steget på budons väg. Man måste dock påminnas om att förändring inte alltid innebär tillväxt och rörelse inte alltid leder till utveckling. Om man fortlever ett liv som gynnar dysfunktionella och onaturliga rörelsemönster så måste först lära sig att röra sig med kvalité innan man kan öka kvantitet.

Tanren handlar inte om grundträning ála kampsporter, då man aerobt och anaerobt volymtränar enskilda (tomma) rörelser eller nöter in tekniker.  Istället bör man använda tanren för att färdighetsträna kroppen på ett sätt som sätter ljus på det som inte fungerar, för att sedan kunna genom självinsikt bearbeta dessa svagheter. Man kan dock aldrig anta att en normal rörelse automatiskt också är effektiv. Det som är normalt behöver nödvändigtvis inte vara naturligt.

Om nytänkande inom koryu bujutsu

Etiketter

, , ,

Fritt översatt ur boken ”Ninjutsu kyuden; taijutsu” av Masaaki Hatsumi.
Detta är inledningen till avsnittet om Gyokko ryu kosshijutsu och dessa kata Koku

ninjutsu kyuden.taijutsu

Koryu kata har ursprungligen många olika aspekter med flera element, och vi ska borra in oss i en av dessa kata [Koku] för att få en glimt av kreativitet och uppfinningsrikedom som är inbäddat i den. Idag finns väldigt få kobudo-ka som förstår sig på sådant här, och många kata liknar därför endast vagt ursprunget, det är tyvärr väldigt vanligt. Ursprungligen kunde den första kata’n innehålla oräkneliga element men tyvärr har kunskapen om detta försvunnit idag. Den verkliga kunskapen finns ute dock än idag (inte i en bok) men hur mycket du kan plocka upp kan ingen veta.

 

Nu är det lite privat, men författaren har själv många gånger frågat sig ”hur stark kan man bli av att utöva koryu bujutsu”. Det är en fråga som inte är så lätt att besvara, svaret kan också ibland vara otillfredsställande och för dagens människor kan det låta som kritik. För att bli kompetent i koryu som är genomsyrad av ursprunglig kreativitet krävs det en avsevärd mängd träning. Den som bara vill bli stark, utan att bry sig om kreativitet etc, bör välja kampsport (kakutogi 格闘技) före bujutsu. Det är för att talang för detta handlar om att inte sluta. En eller två personer med talang kan inte påverka den stora massan. Det är en välsignelse om man har en god shidosha. För att överkomma en sådan situation behöver man söka upp en sådan lärare som Hatsumi shihan, som kan applicera tekniker helt fritt och kreativt.

Traditionell scenkonst som kabuki har också en bakgrund av kreativitet. Detta betyder också att man måste se på nutidshistorien medan den pågår. Hatsumi shihans mål med bujutsu är att den ska vara levande och aktiv. Hatsumi shihans tekniker är gränsöverskridande. Genom att levandegöra historia är kabuki fortfarande aktuell och får massiv stöd av publiken genom att göra så.
Självkritik är något som leder till verklig medvetenhet. Kultur och klassiker som bara följer det skrivna ordet utvecklas aldrig, svagheter i det skrivna ska leda till kreativitet. Eftersom ordet kultur [jap. bunka 文化 – består av tecken för konst, litteratur 文 och förändring 化] är tvetydigt så leder det till sönderdelning och därför brukar analys av ett sådant ord bara leda till regression. För dagens situation skulle det vara omöjligt att bryta ner allt i detaljer.

Jag är glad över att för att kunna införa nytänkande inom bujutsu.

Suigetsu

Ur Shinkage ryu densho…

yagyu01

Inom stridskonst, finns det tröskel där du kan antingen bli träffad eller inte bli träffad.
Denna distanströskel kallas för ”suigetsu” [水月] (vatten (som reflekterar) månen). Bortom suigetsu är man säker.

  • Bortom suigetsu kan du observera motståndaren och störa honom därifrån
  • Du stiger in i suigetsu, men tar initiativet från distansen bortom suigetsu
  • Om både du och din motståndare är i suigetsu, men motståndaren väntar på ditt initiativ, är den en god taktik att attackera honom snabbt, oberoende hur svårt det än kan vara.

Dessa tre är lärorna om suigetsu. Efter att ha bemästrat dessa skall du öva på sinnestillståndet för muto (utan-svärd), endast då är svärd och korta svärd möjliga att hantera. Sedan skall du öva med andra typer av vapen med muto känslan.

Det finns många tekniker och svärds former, men det finns bara tre taktiker för seger när motståndaren hugger mot dig.
Dessa tre är allt och det finns inga alternativ.

Gikan ryu – bakgrund

Etiketter

,

Koppojutsu, hichojutsu, senban nagejutsu

Grundaren av Gikan ryu 義鑑流骨法術anses vara Uryu Gikanbo och denna skola härstammar från yeiroku perioden (1558–1570). Han omskrivs som expert på koppojutsu (benbrytning), hichojutsu (hopptekniker) och senban nage jutsu (kast av småbladiga handvapen), som också är grundelementen för Gikan ryu.

Han i sin tur hade varit elev till Akimoto Kawachi (äka Kanai Moriyoshi), som i sin tur hade gått i lära hos Sougyokan Ritsushi (13:e Soke för Gyokko ryu och 3:e Soke för Koto ryu). Akimoto är den som förmodligen sammanställde lärorna i Gikan ryu, men av okänd anledning anses inte vara grundaren.
Dock så nämns en Akimoto Taro Yoshide som andre Soke för Gikan ryu i Bugei Ryuha Daijiten och det är ju möjligt att dessa två Akimoto i verkligheten är en och samma person.

TRNT.s266.Akimoto.Takamatsu.Hatsumi.1

Akimoto Fumio till vänster, tillsammans med Takamatsu sensei och en ung Hatsumi sensei

Takamatsu gjorde först sin vän Akimoto Fumio till Soke för Gikan ryu efter sig själv, men vid dennes bortgång 1962 fick Hatsumi sensei ärva huvudmannaskapet.

Gyokushin ryu – bakgrund

Etiketter

,

Koppojutsu, nawa nagejutsu, teppanjutsu

Namnet på denna tradition är Gyokushin Ryu 玉心流. Namnet är skrivet med tecken som betyder ”sfäriskt hjärta/sinne.” Skolan baseras på tanken om att en boll rullar fritt, oavsett vilken sida den trycks på så rullar den iväg.

Gyokushin Ryu lärdes ut i Kishu och Takada provinserna. Detta hände på 1600-talet och det var då det kom i kontakt med Togakure Ryu och Toda familjen. Dess Taijutsu är likt Gikan ryu som kommer till uttryck genom användningen av sutemi nage – sk offerkast.

Nawa nage.torite baai.färg

Specialiteter för denna skola var kusarifundo, ninjutsu, koppojutsu, jutaijutsu, kenjutsu, teppanjutsu och battojutsu.
Hatsumi sensei skriver i sin bok ”Hiden ninja submission” att den innehöll en form av kosshijutsu och grundades av Sasaki Oriemon Akiyaru. Essensen i denna tradition går att finna i hur man använde dess olika vapen. Gyokushin ryu är mest känd för sin användning av nawa nagejutsu, ett sätt att snara med rep.

Gyokko ryu – bakgrund

Etiketter

,

Gyokko ryu är den äldsta stridskonsttraditionen av Bujinkans nio ryu-ha, och bildar sannolikt grunden för dem alla. Den fick sitt namn och systematiserades på 1500-talet men har funnits som familjetradition (kaden) i alla fall ända sedan 1100-talet.
Vissa källor säger till och med att den är ursprunget till all japansk stridskonst.

Vi vet att det finns direkta kopplingar till Koto ryu, Togakure ryu, Shinden Fudo ryu, Gikan ryu och Gyokoshin ryu.
Namnet Gyokko översätts vanligen till ”tiger med juveler” men kan även tolkas som ”sfärisk tiger”. Begreppet juvel, som även används inom mikkyo buddismen, betecknar en inneboende förmåga eller något som vi alla har och äger, men kanske inte är medvetna om det.

Kärnelement till denna ryu-ha härstammar från Kina och kom till Japan vid tiden för Tang dynastins kollaps (907 eKr). Man spekulerar i att metoden utvecklades av en kvinna eller av en liten man, eftersom de sfäriska rörelseprinciperna verkar tyda på det. Det finns dessutom historiska texter som säger att det fanns i Chan-hovet (Tang dynastins huvudstad) en prinsessa som var känd för sitt kunnande i stridskonst och det kanske är hon som är ursprunget till denna skola. När Tang dynastin föll, är det ett historiskt faktum att många hovmän flydde till Japan.

Den dokumenterat formelle grundaren av Gyokko ryu Kosshijutsu var Toda Sankyo Isshinsai (1530-talet), men det går att härleda traditionen ända tillbaka till Hogen perioden (1156–1159 eKr), till den förste historiske personen i den muntliga traditionen, Tozawa Hakuunsai. Namnet Hakuunsai indikerar även en koppling till Hakuun ryu ninjutsu. Med hänsyn taget till att det är muntlig tradition, vågar man kanske påstå att Gyokko ryu är den äldsta stridskonsttraditionen i Japan.

Vi känner till att Toda Sankyo Isshinsai mottog traditionen under namnet Gyokko ryu Shitojutsu från Sakagami Taro Kunishige under Tenmon perioden (1532–1550 eKr).

Det var Toda Sankyo Isshinsai som sedan ur Gyokko ryu Shitojutsu skapade Gyokko ryu Kosshijutsu och Koto ryu Koppojutsu.

Historiska dokument, både sådana som är kopplade till Bujinkans nio skolor och som inte är det, visar på att Kosshijutsu är grunden till de flesta stridskonsterna av japanskt ursprung. Prefixet kosshi översätt normalt till ”fingerben” men kan även tolkas som ”ryggrad”, och vidare med tolkningen ”stridskonsternas ryggrad”.

I den japanska encyklopedin över alla stridskonster – Bugei Ryuha Daijiten – sätts Gyokko ryu i koppling med metoderna ”kosshijutsu, shitojutsu och ninpo”.

Toda Sankyo Isshinsai undervisade i både Gyokko ryu och Koto ryu och lämnade över dessa till Momochi Sandayu som även var huvudman för Iga ryu ninjutsu och tillsammans med Hanzo Hattori en av historiens mest berömda ninja.

Därav orsaken till varför Togakure ryu ninjutsu, som är en avknoppning från Iga ryu ninjutsu, använder sig av taijutsu från både Gyokko ryu och Koto ryu.

brdjt-gyokko-ryu-kakute-kakushi

Kakute – knogjärn och Kakushi – tagg-ring

 

 

 

 

 

 

 

 

Kosshijutsu översätts också som “metod för att slå ned fiender med fingerben”. Träningen innehåller intensiva slag med fingrar, tår, knogar och andra delar av kroppen, men även med vapen som knogjärn, tagg-ringar, stavar, kedjor och svärd.

Gyokko ryu använder sig delvis av kraftfulla blockeringar med knogar mot inkommande lemmars kyusho punkter, med syftet att förgöra muskler och leder, och av genomdrivande utfall och sönder rivande grepp med fingrar och tår om och mot kroppens mjukdelar. Man stampar med hälen och råbrottas med grepp om småleder och kroppens veka punkter (kyusho).

Trots sin våldsamhet, är grundprincipen för kraftutnyttjande i Gyokko ryu att inte använda mer kraft än vad varje enskild situation kräver och omfattar därför även rörelser som smälter samman med motståndarens rörelser. En grundregel är ”situationen avgör metoden”.

Kukishinden ryu sojutsu – bakgrund

Etiketter

, ,

Kikuchi Takeshige var en militärledare för sin klan och stod i Nitta Yoshisadas tjänst med sin armé om 1000 män. Vid slaget om Mizunomi Toge no Kassen, mötte Kikuchis armé av 3000 man under ledning av Ashikaga Tadayoshi, en yngre bror till Ashikaga Takeuji som nyligen hade intagit Kamakura och utropade sig själv till Dai-shogun, utan tillstånd från kejsaren Godaigo.

Kikuchi och hans män var inte vid det tillfället utrustade med långa slagfältsvapen, som t ex odachi och naginata och därför beordrade han sina män att fästa sina tanto på ändan till 6 fot långa bambu stavar. Han dolde i sig i skogen med sina män i bakhåll och besegrade Ashikagas här och jagade dem på flykt. Det var en taktik som inte hade setts tidigare.

Efter denna slag blev användningen av lansar (yari 槍) mer vanligt och ledde till utvecklingen av flera stridskonst traditioner och tekniker. Lansar med spetsar i form av en tanto kom att kallas efter det här för ”Kikuchi Senbon Yari” – Kikuchis tusen lansar.

En senare ättling till honom, Kikuchi Takemitsu, studerade Kukishin Tenshin Hyoho under Ouchi Minbu Yoshikande Shihan och grundade en separat gren av Kukishinden ryu som förmedlades endast inom Kikuchi familjen.
Man tror att det var från denna gren av Kukishin ryu som sojutsu kom till vår Kukishinden ryu Happo Biken någon gång under Shohei perioden (1346-1370) till den andre Soke Izumo no Koshiro Terunobu. Densho fördes vidare via den 27:e Soke, Takamatsu Toshitsugu till den 28:e Soke Hatsumi Masaaki.

Kukishinden ryu Yari är ursprungligen 272 cm lång (9 shaku). Skaftets diameter ska vara ungefär 30 mm (1 sun).

Hatsumi.yari.2

Violentization

Etiketter

, ,

Våldsbrott är en process. En angripare, oberoende av motiv, går igenom en serie av beslut innan de kan agera med våld. De måste hitta en lämplig plats, de måste välja ut ett offer, värdera dem osv. Men innan de kan befinna sig i en sådan situation måste de gå igenom en annan process: de måste känna sig bekväma med idén om att använda våld.

Kriminologen Lonnie Athens kallar det för ”Process of Violentization” (1992). På samma sätt som de kriminella måste acceptera användning av våld så måste vi också göra det för att kunna skydda oss. Om angriparen är bättre förberedd än vi på att använda våld är det mer sannolikt att han kommer att lyckas med sitt angrepp. Det är kanske inte politiskt korrekt att beskriva självförsvar som våld, men i verkligheten är självförsvar bara en juridisk term som lika väl skulle kunna ersättas med ”befogat våld”. Det gagnar oss att föreställa oss våldsincidenter för vad de är: personer som använder våld mot varandra för olika syfte (för mig som är den som skyddar sig är syftet både moralisk och juridiskt).

freedom from fear

Om vi ser på den Violentization-process som gärningsmannen går igenom, för att kunna bli bekväm med att använda våld mot andra människor, så kan vi bättre förbereda oss på att använda våld och likväl se vilka hinder man måste ta sig över för att kunna göra det. Att lära sig att bli våldsam och använda våld är inte lätt för en fredlig medelklass individ men för att lyckas med att skydda oss kan vi inte komma in på en lägre nivå än angriparen. Enligt Athens består Violentization av fyra steg.

Det första steget består av att individen upplever och förstår rädslan för våld genom att bli kuvad av det. Den andra steget är ett beslut att använda våld när man blir hotad eller attackerad. Det tredje steg är att använda våld för första gången och det är inte ett lätt steg att ta även om många tror det. Athens forskning visade att från ett beslut till att använda våld inkluderar det att ta sig förbi många emotionella hinder och då var det ändå förhärdade kriminella personer som han intervjuade i sin forskning, som var helt på det klara med vilka påföljder deras handlingar kunde resultera i.

En förlängning av hans resonemang är att det är en sak att träna kampsport och en helt annan sak att implementera den kunskapen i en akut nödsituation. Det är en sak att sparra med eller utan handskar och en helt annan sak att slå någon med knogarna, förmodligen i ett rum fullt med folk som ser på. Dessutom visar forskning framtagen av US Air force att det krävs 3–5 skarpa situationer som en tillvänjning innan man klarar av att skydda sig effektivt i en skarp situation. Detta gäller stridspiloter, Navy Seals likväl som vanliga kampsportare.

Det fjärde steget i Athens process består av att kunna använda våld utan föregående provokation. Enligt Athens är det inte fattigdom och genetiskt arv som orsakar våldsamt beteende, utan det är en social process som alla kriminella går igenom och något som vi måste kopiera till vår metod på ett kontrollerat sätt. Athens modell visar att den kriminelle kommer till en insikt om att lagar och samhälle inte kan skydda dem från att själva bli offer och på samma sätt måste vi därför förstå att i det ögonblick vi blir angripna kommer vare sig lagar eller samhälle att skydda oss, men att vi måste agera inom dess ramverk. Det räcker inte att säga att vi måste använda våld för att försvara/skydda oss själva, inte heller räcker det med aggressivitets träning för att uppnå hög puls och adrenalinnivå. Vi måste likt en forntida samuraj visualisera över vår egen dödlighet och på allvar fundera över vår förmåga att använda våld.