Shinken gata – vassa tekniker

Etiketter

Enligt ninpo filosofin är det ytterst farligt att ha förutbestämda åsikter om hur saker är eller skulle kunna vara, eller ha idéer om hur verklig strid är ”på riktigt”.
Inte heller finns något som skulle kunna kallas för ”sunt förnuft” i strid. Alla sådana attityder är livsfarliga.

Två saker är viktigare än teknik i en strid; det är uthållighet (förmågan att gå vidare) och att ha ett mål, för att sedan kämpa på mot det, oberoende av vad som än händer.
Det är inte en fråga om dina tekniker är bra eller dåliga. Även en individ med den mest perfekta tekniken och den bästa stridsförmågan kan bli dödad i strid. Man måste ha detta i åtanke när man utövar sin stridskonst.
En strid är över på ett ögonblick, så även om du känner till många tekniker, så har du ingen nytta av dem. Det är först när dina tekniker blir till ”icke-tekniker” som de kan bli användbara.

Du måste nyttja spontan kunskap. Om du attackeras av någon som är starkare än du och du känner att du inte kan försvara dig, är det bättre att fly och gömma sig.
Det finns ingen anledning till att bli nedslagen. Om du stannar kvar för att kämpa, så gör det utan passion, men med instinkt, inre styrka och visdom. Detta är verklighetsbaserad strid med vassa tekniker – shinken gata [心剱型].

Av Masaaki Hatsumi, Bujinkan Soke

Bujinkan Vänersborg.Shinken gata.2018

Annonser

Heiho Hidensho 兵法秘伝書

Etiketter

, ,

Yamamoto Kansuke1

Yamamoto Kansuke 山本勘助

Yamamoto Kansuke levde mellan 1501 – 1561 och var därmed samuraj under “De krigande staternas period”. Han var en av Takeda Shingens tjugofyra berömda generaler. Han var en geniförklarad som strateg, speciellt känd för sina strider mot Uesugi Kenshin. Han studerade strategi och stridskonst från tidig ålder och lär enligt legenden även ha studerat Togakure ryu ninjutsu under Fujibayashi Nagato no Kami. Som sitt eftermäle lämnade han boken ”Heiho Hidensho” som jag har delvis översatt till svenska. Här är första kapitlet.

HEIHO HIDENSHO

Den militära verksamheten består av gunpo – den specifika användningen av militära enheter och trupper – och av heiho – strategiska förberedelser. En militär enhet (gun) definieras i boken Shurei, om armén, som en styrka bestående av 12 500 man. En Oh består av 6 gun, en Taikoku har 3 gun, en Jigoku har 2 gun och en Shokoku består av 1 gun. I boken Sanryaku skrivs det att truppens viktigaste uppdrag är att vara medveten om folkets önskemål och att genomföra regeringens beslut. Shogun Shuskos uppdrag var att styra sitt land med visdom och att skydda dess folk. Trupperna regerade inte. De gamla böckerna säger att Shiyu var en rik man som skapade en armé. Hans enheter var uppdelade i fem grupper. Den första gruppen var beväpnad med pil och båge, den andra med naginata, den tredje med dubbeleggat naginata, den fjärde med två grenad naginata och den femte använde tre grenad naginata. Krigare som använde enkel eller dubbeleggande svärd kallades för Tampei. Kokuryuden boken säger att de fem viktigaste vapnen var enkeleggad naginata, tre grenad naginata, yxa, svärd och sköld och pil och både. I Shiko skrivs det att vapen och strategi är de viktigaste delarna. En grupp som innehade vapen kallades för krigare. För strid på långt håll måste man ha projektilvapen och för närstrid måste man ha vapen som skär. Krigare måste lära sig detta. Jag har sedan länge haft en önskan om att lära mig de gamla strategierna, så jag har studerat många mästare, forskat och studerat ämnet och sammanfattat detta i denna bok. Den består av tre delar med illustrationer:

 • Tenri – natur och väder
 • Chiri – fysisk omgivning
 • Jinri – arméns styrka och kvalité

Detta är uppdelat i fem kapitel med 126 avsnitt. Denna bok är benämnd Heiho Hidensho (den hemliga boken om strategi). Den innehåller en kompilering av de gamla mästarnas och mina egna strategier, sammanställt av mig för att andra ska kunna ta lärdom därur.

KAPITEL 1 – GANRYU NO MAKI

En förklaring av vad strategi är

1 STRATEGINS URSPRUNG

Man började utveckla strategier för strid i Kina under kejsare Kenyens tid. I Japan uppstod det under tiden för Kamiyo[1]. Enda sedan dess har många typer av vapen utvecklats och olika sätt att använda dem. Jag började studera strategi i tidig ålder och har lärt mig mycket. Det finns många slags vapen, både långa och korta, som jag har studerat och lärt mig att använda. Men att veta hur man ska använda dem under strid var svårt eftersom många små detaljer skiljde sig mellan de olika slagen. När man stod långt ifrån varandra var pil och båge effektivast. När man närmade sig fienden var spjut och andra långa vapen bäst. När man var tillräckligt nära för närkamp var korta svärd effektivast.

2 STRATEGINS MÄSTARE

Strategins mästare använde yumi, yari, naginata, tachi[2] och andra dödliga vapen. För att segra, attackerade mästarna när omständigheterna var gynnsamma och undvek att attackera när de var ogynnsamma. En man som inte kunde undervisa i användningen av de olika vapnen kunde inte betraktas som en mästare. Även om man undervisade i ett vapen, så var man ingen mästare i strategi. Den som undervisare i användning av pil och båge var mästare i bågskytte. Den som undervisade i användning av spjut var spjutets mästare. Den som undervisade i användning av svärd var en svärdsmästare. Dessa personer ansågs vara mästare i sitt vapenslag. En strategins mästare behärskade dem alla.

3 UNDERVISNING I STRATEGI

För att bli en strateg började man att lära sig kenpo (nävkamp), sedan koshi (elastiska rörelser) och shinshin (harmoni mellan hjärta och kropp). Sedan lärde man sig tanpyojutsu (korta vapen), sedan naga-dogu (långa vapen) för att fortsätta med tobi-dogu (pil, båge och skjutvapen). Under denna period instrueras du även i Jinri – hur man för befäl över folk, Chiri – hur man tar fördel av sin omgivning och Tenri – hur man drar fördel av naturens cykler och förändringar.
Strategi består av kunskap om och användning av alla dessa områden.

4 STRATEGINS STRUKTUR

Instruktion i strategi börjar med det enklaste, det är som att lära sig i-ro-ha[3]. Genom att lära dig grunderna skapar du en plattform för mer avancerade läror. Men det räcker inte om man saknar kreativitet. Du måste skapa egna idéer om du ska kunna segra, därför är ingen strategs idéer lik den andres. Alla strider skiljer sig från varandra, ingen är den andre lik. Därför är den strateg som kan kombinera gamla strategier med dagens moderna den mest avancerade.

5 STRATEGINS FEM PRINCIPER

Inom ämnet strategi finns det fem grundläggande inlärningsprinciper:

 • Meshu – att lära sig med ögonen
 • Nishu – lära sig med öronen
 • Shinshu – lära sig med sinnet
 • Shushu – lära sig med sina händer
 • Sokushu – lära sig med sina fötter

Se på färgerna med dina ögon, lyssna på ljuden med dina öron, skapa en plan med sinnet och sätt planen i verket med dina händer och fötter. Dessa är de fem principerna.

6 STRATEGINS TRE VIKTIGASTE ELEMENT

Det första steget är skapa ordning i ett kaotiskt samhälle. Det andra steget är att disciplinera och korrigera de som är har agerat fel och varit oärliga. Det tredje steget är att rätta till det som är ologiskt och fel.

7 ATT DÖLJA STRATEGI

Strategier kan bestå av många varianter, därför är det ytterst viktigt att dölja ditt näste steg. Att låta motståndaren får reda på vad du planerar göra kan försätta dig i fara.

8 STRATEGENS KONFUCIANSKA KLÄDSEL

Strateger brukade förr i tiden bära konfucianska klädedräkt eller vara klädda som munkar. Det är en lång tradition, men saknar praktisk funktion. När Konfucius diskuterade strategi bar han sina vanliga kläder och när munkar undervisade i strategi bar de sin munkdräkt. När tiden gick, började folk att bära konfucianska kläder eller munkdräkt när de undervisade, men det finns ingen anledning till att göra så.

9 OLIKA STRATEGISKOLOR

Nuförtiden finns det skolor som säger att det härstammar från det och det[4], men det finns sällan någon substans i dessa påståenden. Nyligen skrevs det i Koyo gunkan och Kenmon gunsho om olika skolor och det har resulterat att många hänvisar till dessa. Detta har resulterat i att någon som bara behärskade kenjutsu började kalla sig strategimästare och skapade en egen stil. Han samlade sedan till sig elever endast för vinnings skull.
Eftersom förändring är av yttersta vikt för att kunna segra, har stilar som har fasta former ingen framtid i verkligheten. Hur kan man tro det? En som bara behärskar kenjutsu och kallar sig strategins mästare, det är skamligt! En verklig mästare måste kunna växla form och skapa nya idéer för att kunna segra.

10 OLIKHETER BLAND STRATEGER

Inom strategin finns tre typer av personer

 • Heiho-zukai
 • Heiho-sha
 • Heiho-jin

Heiho-zukai är en person som förstår sin lärares syfte, men han har ytterst få egna idéer och övar själv alltför lite. Han är en lärare för elever.
Heiho-sha är en person, som förutom det han lär sig från sin lärare, även har egna idéer om effektivitet vid strid och tränar hårt. Det är en person som segrar tio gånger av tio.
Heiho-jin är en person är en person som inte förstår allt hans lärare undervisar, men behärskar väl det han har lärt sig och utmärker sig därför i strid.
Förutom dessa tre personer finns även ha-heiho-sha. Det är en person som strider bra när han är fylld av energi, men är dålig när han är deprimerad. Denna person säger att strategi är ett sinnestillstånd och därför behöver man inte studera det. I verklig strid flyr de undan och ger sitt namn ett dåligt rykte.

11 VIKTEN AV ATT STÄNDIGT ÖVA STRATEGI

Om du efter att ha bemästrat strategi inte fortsätter att öva, är det samma som att inte ha lärt sig det alls. Om du bara tänker på strategi, men inte utövar det, blir dina färdigheter värdelösa när du behöver dem. Därför, pröva alltid dina idéer praktiskt och träna väl. Detta får inte fallera.
Från 8 års ålder till 30 års ålder har jag ständigt studerat strategi, men jag kan inte säga att jag ännu har förstått allt.

12 STRATEGENS MORALISKA PRINCIPER

Allt en strateg gör, ska utföras med hög moralisk standard och med värdighet, eller så gör man det inte alls. Om det han säger saknar rättvisa eller humanitet, ska han inte säga det alls. Visa inte dina svaga sidor, slåss inte och argumentera inte. Ditt uppträdande ska lysa av hövlighet – vare sig du står, sitter eller ligger.

13 OLIKA KRIGARE

Termen heiho [strategi] kommer ur ordet heiki [vapen]. Alla som bar vapen kallades för hei, men hei var även namnet på en militär enhet eller trupp. En general kallades för yumi-tori, krigare kallades för gun-pyo och fotsoldater kallades för ashigaru.
Generalen, som kunde föra befäl över en 100 manna trupp eller 1000 manna trupp, var den som bestämde och gav order om vad som skulle göras. Han kunde sällan strida med yari, naginata eller tachi. Han använde oftast pil och båge och kallades därför för yumi-tori (person med båge).
Att besegra eller bli besegrad är en del av striden. När striden kom inpå, tvingades generalen använda svärd för att segra eller bli besegrad. Det är därför hela truppen kallades för hei.
Rangen för en ashigaru och gun-pyo bestämdes av striden; om han var snabb att komma till striden, om han var stark eller om han var långsam eller svag. Krigare som kunde använda vapen för olika avstånd eller gå i närkamp kallades för gun-pyo.

14 SKILLNADEN MELLAN HEIHO OCH GUNPO

Strategi kan delas upp i heiho och gunpo. Gunpo är operationer för att skydda borgen. Under ett slag måste du säkra dina kvarter med linjer för attack och försvar, och medan du försvarar det, måste du säkra kommunikationslinjer till alla enheter. Du måste använda ditt intellekt, dina militära resurser och taktik mot fienden, vare sig fienden är liten eller stor, svag eller stark.
Heiho är att välja båge och pil för att träffa fiendens på avstånd, svärd när man går i närstrid och att brottas med fienden när det handlar om att antingen segra eller bli besegrad.
Både heiho och gunpo härstammar ur slagfältstaktik. Heiho är gunpos viktigaste taktik och hur heiho kan utnyttjas. Heiho är oberoende av hur väl gunpo används.

15 LIKHETER OCH SKILLNADER MELLAN HEIHO OCH IHO

Heiho och Iho [medicin] relaterar båda till att ta och ge liv. De sägs vara olika men har gemensamma teorier. Heiho sägs ta liv, Iho sägs ge liv. Heiho handlar om att göra stark man svar, för att sedan ta hans liv.  Iho handlar om att använda mediciner för att hjälpa en person att bli stark. Jag skulle vilja påstå att både heiho och iho ger liv. Om man missbrukar kunskaperna om heiho och iho, kan de båda ta liv. T ex, om alla levde korrekt, skulle ingen argumentation uppstå.  Om det inte uppstår argumentation, uppstår det heller inga fiender. Om det inte finns några fiender, finns det ingen anledning att ta någons liv. Om någon under sådan tidsperiod tar någons liv, är det en kriminell handling eftersom den personen bröt samhällets och naturens lagar. Om du går emot naturen kommer du att förgöra dig själv.
Om alla tar hand om sig själva korrekt, blir ingen sjuk. Om det tog hand om sig själva skulle de inte behöva går till en läkare. De som inte tar hand om sig själva kommer att förgöra sig själva. När man tänker på denna teori, så är heiho och iho likadana.

16 RELATIONEN MELLAN RELIGION OCH STRATEGI

Strategi används inom Shinto, av Konfucius och inom Buddismen. Inom Shinto sägs det att Susano no Mikato använde ett dubbeleggat svärd för att döda en jätteorm som kallades Yamata no Orochi. Konfucius använde ett kort svärd för att skydda sig själv mot dåliga människor. Inom Buddismen använde Fudo sitt Myoken för att besegra demoner.
Taisho Kenna Raosan sa att Bosatsu var väldigt stark och vördnadsfull, och hade ett gott hjärta. För att skydda folk mot otur och för att leda dem bar han med sig en käpp och åthutade motbjudande individer. Detta överraskade många, men det var hans sätt att undervisa.

17 FEM VIKTIGA STRATEGIOMRÅDEN VID UNDERVISNING

För strategi finns fem viktiga undervisningsområden:
1 Heiki no ri – användning av kraftfulla vapen
2 Jin no ri – om arméns storlek och kvalité
3 Chi no ri – läran om anpassning till terräng och omgivningar
4 Ten no ri – att utnyttja av naturens cykler
5 Joyo no ri – användning av tajming, chansningar och tur
Hur dessa fem element används är viktigt. Jag har skrivit en bok om hur man använder dessa fem kraftfulla läror och benämnde den Heiho Hidensho.

 

 

[1] Gudarnas tidsålder, för 4500 år sedan

[2] Pil och båge, spjut, hillebard, långt svärd

[3] Som 1,2,3 eller som A, B,C

[4] Dare ryu & kare ryu

Tre kontrollzoner

Etiketter

, , ,

Kraft till tekniker och rörelser genereras med taijutsuns särskilda nyckelrörelser, de sk kihon. Kroppen kan delas upp i tre inre zoner för krafthantering av nyckelrörelser, äka kontrollzoner. För rörelsekvalité är det av avgörande betydelse att kontrollzonerna står i förbindelse med varandra. Varje zon måste kunna röra sig oberoende av de intilliggande zonerna men samtidigt behålla kontakten med dem. Det handlar om att länka samman kroppens olika delar i varje enskild rörelse. Den japanska termen vid använder för detta är ”kokyo” som vanligtvis betyder ”andning” men som även kan tolkas som ”hemlighet”. Det är en hemlighet om ”rörelser i rörelser”, då de tre zonerna är sammanlänkade till förflyttningar men som också innehåller rörelser som utförs samtidigt med förflyttningarna.

tre kontrollzoner

NEDRE ZON

Den nedre kontrollzonen – från fötter upp till höfter – stödjer och bär allting ovanför den. Den viktigaste delen av den här zonen är höfterna, men signaler från fötterna är av stor betydelse för att aktivera bäckenmuskulaturen. Den nedre kontrollzonen ger inte bara stöd åt de andra zonerna utan leder också bort krafter genom benen. Hade benen inte gjort hade ryggen och knäna varit tvungen att ta hand om dem. Vid landning efter ett hopp t ex flödar de vertikala krafterna neråt och utåt genom en koordinerad och smidig squatböjning i höft och knän. Om man spänner musklerna runt höfterna för mycket blockeras rörelsen, som resulterar i att ryggraden pressas ihop och som i längden kan ge smärtor i ländryggen. Om man har dålig kontroll mellan knä- och höftrörelserna så att knäna rör sig långsammare än höfterna så åker bakdelen ut och man hamnar i en position som vi kallar för ”gaijin butt”. Funktionell krafthantering i den nedre zonen består även av framåtdrivande rörelse, kontroll, stöd och balans.

ÖVRE ZONEN

Övre kontrollzonen omfattar skulderpartiet, bröstet, axlarna och armarna. Dess läge är i hög grad beroende av de kontrollzoner som stödjer den. Svårigheter att t ex hålla axlarna rätt beror ofta på problem i den nedre kontrollzonen eller i ineffektivt arbete i den centrala zonen.
Andningsteknik är en viktig del i krafthanteringen i denna zon. En del tror att om de kan kontrollera sin andning så kan de slå kraftfullt med sin näve, det är inte bara fel, utan även direkt farligt. Om jag blir träffad av ett slag så stannar andningen upp automatiskt en stund, slag mot kyusho är ett exempel på detta. Andning är ett tecken på att du lever, att andas med naturlig rytm och kunskap om andningsteknik är därför viktigt.
I dojon övas oftast kata och ukemi först och andningsteknik lärs ut först efter att de behärskas. Men, det är viktigt att känna till att det är andningen som materialiserar kraften i de fysiska färdigheterna. För självutveckling (att bemästra sig själv), är detta avgörande om du kan följa ”vägen”, detta är en mycket viktig skiljelinje.

CENTRALA ZONEN

Centrala kontrollzonen är det som vanligen kallas för bålen, och innefattar både djupa och ytliga bålmuskler. En av zonens uppgifter är att skydda ryggraden. Denna zon fungerar även som en kommunikationslänk mellan den övre och nedre kontrollzonen och kräver därför en smidig och rörlig ryggrad.
Den centrala zonen är därför av avgörande betydelse för kraftöverföring mellan dess zoner och för rörelsekvalité. Det är genom att observera hanteringen och rörelser i denna zon man enklast kan bedöma rörelsekvalitén hos en budoka.

Syftet med den här taijutsu träningen är att lära sig att förflytta sig med minimum av ansträngning och maximum av effektivitet, inte med muskulär kraft, utan genom utökad medvetenhet om hur rörelser fungerar genom kroppens tre kontrollzoner

Undervisningsmetoder

Etiketter

,

Om man som lärare ska föra över 900-årig kunskap om budo till en elev så har man ett digert arbete framför sig. Det handlar ju om överföring erfarenhetskunskap ur tre dimensioner: fysiskt, tekniskt och mentalt, och som är genomsyrade av en överlevnadsmekanism inympad i vår DNA. Lite lättsamt skulle man kunna påstå att vi har fyra olika metoder, som vi mixar och använder vid olika tillfällen och med olika syften:

 • Undervisning
 • Träning
 • Operant betingning
 • Lek

Undervisning består av vanligtvis av de teorier och principer som ligger till grund för vår budo. En överföring från en neocortex till en annan neocortex, som kan hamna fel eller missförstås eftersom sändare och mottagare inte alltid befinner sig på samma plan när det gäller intresse och fallenhet för teoretisk/akademisk kunskap. Det finns ju de som vill lära sig ”martial arts” men känner att det handlar mer ”material art”, dvs budo blir mer som ett skolämne med studier av kompendier, historik etc.
Kobujutsu (budo som kulturtradition) och kampsporter kan betraktas som skolämnen eftersom det utövas i ett slutet system medan självförsvar/självskydd kan aldrig falla i formen ”one-size-fits-all” eftersom det är ett öppet system. Professionella självskyddskurser för börjar alltid med en individuell behovsinventering och omvärldsanalys. Utifrån den riskanalysen kan man sedan prioritera vilka aspekter som just den individen behöver lära sig att behärska. Vid dessa kurser är lärarens stil-preferenser lättare att hålla i schack om aspekterna är väl förankrade i verkligheten. För kampsport är alla aspekter kända; tid plats motståndare etc medan vid självförsvar är allt öppet och okänt.

Träning består av fysiska övningar, drillar, reps, tekniker, kata etc som definierar budo arten. Övningarna består av: Vad man ska göra, Hur man ska göra dem och När man ska göra dem. Vad-övningarna är själva formen för tekniken som går att dela upp i olika antal steg. Ofta anses det att de mer avancerade övningarna har många steg, men så är det inte i vår dojo. Ju färre steg, desto mer avancerad är tekniken.
Hur-övningarna är själva innehållet i tekniken. Man kan fotografera eller filma en teknik och blir på det sättet instruerad i vad man ska göra, men för att förstå innehållet – uppfatta känslan – i tekniken måste man få direkt hands-on kontakt med läraren.
Hur-övningarna handlar om tajming, att lära sig att göra tekniken i exakt rätt ögonblick. Detta är en typisk repetitionsövning, för det är något som man bara kan lära sig med tiden.

Operant betingning är ett begrepp utvecklat av psykologen B.F. Skinner och är en central del av behaviorismen. Operant betingning innebär att beteenden kan förstärkas eller släckas ut och att det sker beroende på konsekvenser av beteendet. Detta är en viktig del i våra studier efter godan-testet, men vi använder den även vid studier på mudan (vitt/grönt bälte) och yudan (svart bälte, shodan – yodan) nivån. Framför allt kan det han det då handla om att försöka släcka ut beteende som en elev har skaffat sig och som motverkar de nyckelrörelser som vår budo består av. Detta gäller speciellt de nybörjare som har erfarenhet från andra kampsporter/-arter och som dessutom skaffat sig ett beteende baserat statisk repetition utan hot-stimuli. Stridsförmågan kan inte tränas med statiska repetitioner, där tekniken och färdigheten reproduceras utan hot-stimulus. Träning utan stimulus som triggar igång en rörelse är i bästa fall rituell eller teatralisk och har inget med äkta budo att göra. Av det skälet anser vi att det endast är en shidoshi som kan bedriva operant betingning.

Taikai.London.1987.pr.S

Hatsumi sensei leker i London 1987

Lek är den undervisningsform som Hatsumi sensei föredrar. Vi börjar vanligtvis våra övningar ur ”shizentai” – en naturlig och spontant lekfull kropp. Denna kropp är ett tillstånd av varande, snarare än av en form av en individuell kropp som vi har. När ninja-krigaren leker är han fri!
Shizentai definieras av hastighet – celeritet. I överfallets olika skeden sker förändringar i enlighet med den hastighet som krävs. Ingenting är långsamt eller snabbt, hastigheten är snarare en komprimerad process. Där tanken inte hinner med tar kroppen vid. Ingenting existerar på ett enkelt och bestående sätt. Allt förändras hela tiden. Tidsflödet kännetecknar erfarenheten, den kan inte existera i sig självt, oberoende av erfarenheten. Nuet är den ofrånkomliga formen för all existens och vi kan bara leka med den, inte styra den, inte forcera den.

Amatsu Tatara 天津鞴韜

Etiketter

Termen Amatsu Tatara är inte väl känd hos gemene man i Japan. Det är namnet på de hemliga rullar eller böcker som studeras ett fåtal japanska forskare, budoka och andliga utövare. Det är mycket svårt att förklara Amatsu Tatara eftersom det är skrivet för speciella mästare och präster och har av denna anledning hållits mycket hemlig i århundraden.

Enligt den japanska mytologin skrevs Amatsu Tatara av solgudinnan Amaterasu Omikami efter att denne någon gång på 500-talet fKr lyckades slå ned ett invasionsförsök. Bokrullen innehöll strategier, taktiker och tekniker för att leda ett land i krig. Den ansågs innehålla hemlig kunskap och förvaltades av kejsaren och dennes förtrogna.

Fujiwara no Kamatari (614-669), medlem av Nakatomi ätten och grundare av Fujiwara ätten, fick en kopia av Amatsu Tatara av Prins Naka no Oe, som 662 blev kejsare Tenchi.
Traditionen säger att originalet var skrivet på bark av cederträ, skriven med kamiyomoji tecken (bokstäver från den gudomliga tiden) med förklaringar på kinesiska. Original versionen brann upp 645 i stridigheter med Soga ätten, i det sk Soga upproret, när buddister, som stöddes av Soga, hamnade i strid med shintoister, som stöddes av Nakatomi.

Första bearbetningen gjordes redan någon gång mellan 679 och 737, då Muromachi Emi delade upp boken i två avsnitt och la till förklarande fotnoter.

Andra kompileringen gjordes av Fujiwara Yoshifusa, som levde mellan 803 och 872. Han är idag känd som den förste Fujiwara regenten, eftersom han agerade som beskyddare till barn-kejsaren Seiwa. Han delade upp skriften i 5 rullor, som i sin tur delades upp i 36 avsnitt och 9 underavdelningar.

I februari 1192 reviderade Fujiwara Tanzo böckerna och lade till några förklaringar.

Den fjärde kompileringen gjordes av Kuki Umanosuke Takayoshi 1353. Han delade upp boken i arton avsnitt och lade till tekniker och metoder han hade fått lära sig av sin far Yakushimaru Ryushin och kallade det för Amatsu Tatara Hibumi no Maki.

De arton avsnitten är:

 1. Hibumi Shiron
 2. Shinpi Kansei no Maki
 3. Kanseiron no Maki
 4. Shinrihen no Maki
 5. Kangihen no Maki (bojutsu rulle)
 6. Hokyo Hiden no Maki
 7. Tenmon Chimon no Maki (himlens och jordens strategier)
 8. Chikujo no Maki (fortifikation)
 9. Jinei no Maki (stridsformationer)
 10. Gunrykau no Maki (strategi rulle)
 11. Juho Kajutsu no Maki (tio metoder att använda eld)
 12. Kishajutsu no Maki (bågskytte från hästryggen)
 13. Kenpo Hisohen no Maki (rulle om svärsmannaskap)
 14. Sojutsu Hibumi no Maki (om strid med spjut)
 15. Naginata Hishohen no Maki (om hillebarder)
 16. Bojutsu Hihohen no Maki (bojutsu)
 17. Jutaijutsu Kappohen no Maki (om mjuk taijutsu)
 18. Bekkan (strid med svärd)

Yakushimaru Ryushin var född till Fujiwara, men fick av kejsare Godaigo namnet Kuki [nio demoner] efter en räddningsaktion. Ryushin är den som Kuki familjen betraktar som grundaren av Kukishin ryu. Han lärde sig ättens stridskonst, som kallades Shinden Fujiwara Muso ryu och metoder för strategi och krigsvetenskap av sin farfar Doujitsu och Shingu-Betto Ariie. Av sin far lärde han sig även Shugendo.

Nu dröjde de ända till 1649 innan nästa kompilering gjordes av Kuki Nabesaburou Takayuki för att återställa skrifterna i perfekt ordning. Han är den 13:de Soke av Kukishin ryu och den som även införde träning med Kunai.

Den senaste kompileringen gjordes av Takamatsu sensei 1947, som då även delade upp den i Ten, Chi och Jin avsnitt.

Det har funnits 108 bokrullar över tiden och som förvaltats av fyra ätter:

Amatsu Tatara Nakatomi Hibumi (Nakatomi, inkluderande Kuki ätten)

Amatsu Tatara Kishin no Hibumi (Otomo ätten, där Hattori släktet ingick)

Amatsu Tatara Hisshin Ginkoroku (Monobe ätten) 22 bokrullar

Amatsu Tatara Rinpo Hiden (Abe ätten)

Rötterna till ninjutsu-traditionen finns i bokrullen med namnet Ryusen no Maki [流線の巻] i Monobe ättens Hisshin Ginkoroku och i Izumo Hishoden samlingen av bokrullar. De mest avancerade lärorna finns i Ryoko no Maki [竜虎の巻] (Drakens och Tigerns bokrulle).

amatsu tatara hibun. ryuko no maki

Amatsu Tatara Hibun Ryuko no Maki

Följande ryu bygger på information från Amatsu Tatara:

 1. Kukishin ryu
 2. Kijin Chosui ryu
 3. Takagi Yoshin ryu
 4. Togakure ryu
 5. Hakuun ryu
 6. Gyokko ryu
 7. Koto ryu
 8. Gikan ryu
 9. Shinden Fudo ryu

Exempel:

Kukishin ryu

 • Kumo Kiri Hiho (meteorologi)
 • Rikujintsu Hiho (metoder för att skärpa de fem sinnena)
 • Fudo Kanashibari no Jutsu  (tekniker för att stoppa personer på avstånd)
 • Kiai Kishi no Jutsu (teknik för att döda med kiai)

 Takagi Yoshin ryu

 • Kasumi Ougi, Sodezutsu, Hiyaku (kanoner och bomber)
 • Bo Yose Ho (bojutsu)

Hakuun Ryu

 • Onshin Tongyo no Jutsu (metoder för att bli osynlig)
 • Suichu Hakka no Jutsu (ett ljus att användas i vatten)

Ninjaträning i tre steg

Etiketter

,

 

Fritt översatt ur The Way of the Ninja, av Masaaki Hatsumi

Första steget i ninjans träning består av fysisk uthärdande.
Det viktiga här är att polera din teknik, öva upp ditt mod och stå ut med fysiska påfrestningar, tills du når det kritiska tillståndet då allting ställs på sin spets.

Det andra steget består av mental och emotionell uthärdande.
När ett djur stöter samman med en fiende, så reagerar den med att visa aggression och rusar rätt in i kampen. Men en människa har, oberoende hur förskräcklig fienden än är, alltid en möjlighet att skratta.
Även om någon stiger fram för att hugga efter dig med ett svärd, så länge som ditt hjärta inte darrar kan du le mot dem, uthärda situationen fysiskt och fly utan att skada dem.
Min lärare (Takamatsu Toshitsugu sensei) brukade säga ”harmoni i krigarens hjärta är av högsta vikt”. Konceptet ”harmoni” refererar till det faktum att allting i universum är genomsyrat av allting i naturen, alla säsonger, hat och kärlek, godhet och ondska – allt är sammanbundna aspekter av en grundläggande enhet.

Det tredje steget är uthärdande av kunskap.
Ordet ”kunskap” (shiki) kan också fonetiskt tolkas som ”fyra rädslor”. Bilden man här kan föreställa sig är någon som står på toppen av en pyramid (i ett metaforiskt perspektiv också) och som kan se klart i alla fyra väderstrecken och som vinner omfattande, balanserad förståelse för naturens cykler (t ex de fyra säsongerna) och detta perspektiv gör dig fri från rädsla.

Takamatsu.naglar

Takamatsu Toshitsugu

Medan mental och emotionell uthärdning kan vara en aktiv process som man kan ställa in sig på, går uthärdandet av kunskap bortom både fysisk och emotionell uthärdning till en nivå där du utvecklar kraften att förstå allting utan medveten tanke.
Det handlar inte endast om att reagera på sådant som redan har hänt, utan även att förnimma saker som är på väg att hända och hantera dem spontant. Med andra ord, att uthärda kunskap är kopplat till att ha en bred utbildning, samtidigt som man också övar att uthärda med respekt till ens sjätte sinne och det undermedvetna.

 

Terminologi

In nin [隠忍] uthärda; tålamod; hemlig ninja; inbäddad ninja

Nin [忍] uthärda; tålamod; självkontroll

Shiki [識] medvetenhet; kunskap; vaksamhet

Koppo och biomekanik

Etiketter

Biomekanik är den vetenskap som tillämpar lagar om mekanik och fysik för människors prestationer och undersöker de inre och yttre krafter som verkar på den mänskliga kroppen och effekterna som produceras av dessa krafter.

Det är en mångsidig tvärvetenskapligt område, med delar från zoologi, botanik, fysisk antropologi, ortopedi, bioteknik och beteendevetenskap. Den allmänna roll Biomekanik har är att förstå de mekaniska orsakssambanden som definierar våra rörelser.

Den enkla principen är att muskler blir trötta, men att skelett inte blir det, och det är orsaken till att vi bör utveckla en teknik som bygger på maximal användning av vår benstomme och den minsta möjliga användning av våra muskler. Denna princip kallar vi för koppo (som i koppojutsu).

Den mänskliga kroppen är en samling av hävstänger med skelettet som basen för dessa, där musklerna tillhandahåller den styrka och kontroll av skelettet som krävs för att uppnå en färdighet för strid och vardag.

Biomekanisk effektivitet

Maximal effektivitet av användningen av vår skelettstruktur och muskler erhålls när krafterna är så mycket som möjligt i linje med skelettbenen och rakt genom lederna. Detta minimerar den mängd av muskelkraft krävs vid arbete.

biomekanik1

Emellertid är det inte möjligt att alltid uppnå detta helt perfekt. Inte desto mindre är små vinklar mellan benen och kraftlinjen något som minimerar användningen av muskler minskar onödig användning av styrka.

Kontroll av rörelsen är beroende av att vi använder den minsta möjliga muskelkraft som krävs för att röra en kroppsdel.

biomekanik2

Om kraftlinjen inte går igenom leden måste vi använda muskler och styrka för att kontrollera leden.

Vid tillfällen då vi måste använda musklerna bör dessa endast användas till hälften sammandragna.

Till exempel; om vi använder överarmen och lyfter ett objekt så måste vi använda biceps-muskeln och den är starkast vid mitten av muskelsammandragningen medan den är som svagast när den är maximalt sammandragen.

Sammanfattning

Rörelsesekvenserna måste vara ekonomiska, systematiska och repeterbara. Detta kräver att rörelsen måste vara systematisk, då varje åtgärd (slag, grepp, spark osv) hållas under strikt kontroll för att säkerställa att den görs korrekt.

Det måste vara en smidig och flödande process, en planerad fysisk förflyttning till följd av en teknik som rörelsemål.

Spänning, både fysiskt och psykiskt, är vår största fiende – vi måste lära oss att slappna av under hela rörelse processen. Viktigast av allt är att inte använda muskler som inte behövs.

Övergång av vatten under Edo perioden

Etiketter

,

Under Edo-perioden fanns det flera sätt att ta sig över floder som saknade broar. Japan är ett land som genomkorsas av floder och strida strömmar som under översvämningar, på grund av regn etc, kunde vara svåra att ta sig över. Därför fanns det personer slog mynt av att hjälpa andra att ta sig över vatten och en del av den kunskapen är bevarad i gamla suijutsu skolor.

 1. Övergång per båt (fune 舟) var det vanligaste sättet.
 2. Guidad vadning. En guide kunde bära eller stödja en person vid övergång eller bära dennes resväska etc
 3. De kunde transporteras över på en bärstol ställd på en flotte som man kallade rendai 輦台. Detta sätt att ta sig över en flod kallades även för ”fotfärja” (kachi watashi 徒歩渡し)
 4. Man kunde ställa flera båtar eller flottar i rad som kunderna sedan kunde gå på för att ta sig över. Som en flytbrygga.
 5. Man kunde transporteras över en flod på hästrygg

 

Fune båt1

Fune

Kachi watashi.fotfärja1

Kachi watashi med rendai, övergång med häst och guidad övergång till fots

Ninja no Hachimon 忍者の八問 – de åtta portarna

Etiketter

, ,

Torii

Vid mitten av 90-talet ökade antalet utövande som klarade Bujinkans godan-test och då uppstod frågan ”hur går vi vidare, vad ska man träna på nu?”. Under 1995 års Taikai i Stratford UK svarade Hatsumi sensei enligt nedan.

Min lärare Takamatsu Toshitsugu beskrev ninjutsu för mig enligt följande;
– Ninjans Hachimon är den bästa formen av studier för en ninja. Jag har studerat detta i över 70 år och är därför övertygad om detta. Det sägs att ninja kände till alla former av stridskonster. Var och en av dem behövde de behärskas minst på en grundläggande nivå av en ninja i tiden och därför studerade  de Ninja no Hachimon:

 • Kiaijutsu 気合術
  [röstteknik och fokusering av inre energi]
 • Karate Koppo Taijutsu 唐手骨法體術
  [effektiva nyckelrörelser för närkamp]
 • Shinobi kenpo 忍剣法
  [stealth fighting med svärd]
 • Hisojutsu 秘槍術
  [det hemliga spjutet]
 • Shurikenjutsu 手裏剣術
  [hantering av småbladiga vapen]
 • Kajutsu 火術
  [tekniker med eld i alla dess former]
 • Yugei 遊芸
  [förställande prestationer]
 • Kyomon 教門
  [generell kunskap för tiden]

Enligt Hatsumi sensei skulle en ninja i tillblivelse började med att lära sig Hachimon, men detta ska senare omvandlas så att mer vikt placeras mer på Happo Hiken.


Mycket av ovan låter sig lätt tolkas som rent tekniska färdigheter med vapen men det är bara en chimär.

Shinobi aruki – att smyga som en ninja

Etiketter

,

av Masaaki Hatsumi

(ursprungligen en artikel i Ninja Magazine, december 1985)

Fotarbete är viktigt inom alla kamparter, inklusive ninjutsu, därför vill jag här ta upp det och bakgrunden till specifika tekniker.

Alla ogillar kyla, även ninja, så även under sommaren hade ninja på sig tabi för att hålla fötterna varma. Fötterna är viktiga för att kroppen ska bibehålla sin hälsa. Inom österländsk medicin kallas det för zukansokunetsu 頭寒足熱 – ”håll huvudet kallt och fötterna varma”. Detta är viktigt för att kunna ha god hälsa likväl som för att bota sjukdomar. Personligen har jag alltid tabi’s, oberoende hur varmt det än är.

För att öka förmåga och kraft masserade ninja sina fötter genom att greppa om de tre innersta tårna och rotera dem. Även kunoichi övade detta för att försäkra sig om god hälsa. Det är särskilt nyttigt för levern, bukspottkörteln och hela tarmsystemet. En del av metoden består av att massera fotsulorna för att upprätthålla blodtrycket och balansera nervsystemet.

Ninja tränar också fötterna genom att gå på bönor spridda på golvet. Detta hjälper till att massera tryckpunkterna och stärka fotsulorna. Mer avancerad ninja lär sig att gå på tetsubishi utan att skada sig. Detta uppnås inte för att fötterna är hårda, utan för att ninja har lärt sig att gå med perfekt balans och lätthet, och kan fördela sin vikt så att han knappt berör de vassa spetsarna.

Gång är utmärkt träning som man kan göra överallt och när som helst. När jag går med mina tre hundar varje dag, går jag snabbt i tre timmar och tar då korta, snabba steg. Det är en bra träning, för på gatan stöter vi ibland på en katt eller något annat som hetsar upp hundarna. Men eftersom jag alltid går korrekt är jag också alltid i balans och dras aldrig med för fort eller snubblar på kopplet.

För två år sedan [1983] höll jag ett seminarium i Dayton, Ohio. Många amerikanska elever jag träffade där tycktes gå mer som ”Frankensteins monster” än som bugeisha. De fann det extremt svårt att träna de korta, snabba stegen. Många av dem gick för snabbt, så jag förklarade för dem att i Japan anses foten vara det ”andra hjärtat” och att ha ett starkt hjärta betyder att man har ett starkt sinne. Så att gå på korrekt sätt utvecklar även sinnet. Att gå är viktigt här i livet. Även klassiska japanska Noh skådespel betonar detta.

När man behärska den här tekniken går att, när man ”går som en ninja”, känns det som om fötterna aldrig vidrör jorden. Det är som om ninjan går i luften. Faktum är att en av mina elever, efter att ha observerat en lektion, sade: ”Sensei, dina fötter vid rör ju inte marken. Du verkar flyta i luften”. En annan elev, en yrkessoldat vars land var i krig, berättade för mig att träning av benen (i hans land) var väsentligt, att även i Japan tog han alltid trapporna, han tog aldrig hissen. När jag hörde det visste jag att han var en bra krigare.

Gång är den mest grundläggande kroppsrörelsen inom budo. Så när du lär dig budo, måste du vara medveten om hur du går hela tiden. Träna alltid med aspekten av korrekt taijutsu när du går. Det täpper igen öppningarna och minskar chansen att någon lyckas med att överfalla dig. Jag känner en professionell skytt som alltid har handskar på sig. Det är den här typen av tänkande som är viktigt för alla kamparter: Man bör alltid träna, och alltid ta hand om sig själv. Träning är något man gör ständigt och dagligen, precis som att gå är en vardaglig aktivitet.

Att gå sidlänges (yoko aruki 横歩き) är en ninja teknik som består av att man sänker sin tyngdpunkt och korsar benen vid gång. Man rör även armarna som i en dans för att hålla balansen. När man går med vapen måste man anpassa sig till omgivningarna och sin relation till den. Det är viktigt att öva yoko aruki i olika slags omgivningar. Med svärd, särskilt på natten, kan man dra ut den ur baljan och använda den som känselspröt för att känna vad som finns framför en.

noguchi.shizumi aruki

Shizumi aruki (沈み歩き) är att gå i låg position och är särskilt användbar i trånga utrymmen. På en smal gång t ex är en låg position bättre eftersom det gör dig mindre synlig för en eventuell angripare. En annan låg sidlänges gångmetod är uzura gakure [vaktelns gömsle – vakteln springer hellre iväg och gömmer sig än flyger iväg när den blir skrämd]. Mokuton handlar då om att gömma sig i träd, soton om att gömma sig i gräs och sekiton att gömma sig bland stenar och klippor.

Alla dessa metoder bygger på att man bemästrar grundläggande den gångarten. Vare sig en ninja går ensam eller i grupp, kan de förflytta sig utan upptäckt om alla går korrekt. En uppenbar fördel med att gå i grupp, om ni t ex är tre stycken ninja, är att ni har sex ögon, sex öron och tre näsor för att observera omgivningarna. Var och en av dessa är riktad i olika riktningar så att ett stort område kan övervakas.

Shotenjutsu1

Shyoten no jutsu (昇天の術 – uppstigandets metod) är ett sätt för ninja att öva gång uppför plank i olika vinklar, då lutningen kan ökas upp till så mycket som 80–85° för att bemästra konsten att klättra och förflytta sig bland träden i skogen. Träningen kan så småningom omfatta att springa uppför trädstammar med 90° lutning. Efter att ha nått toppen övar ninja på att landa och rulla upp i ursprungsposition. Ofta när man har svärd kan både svärdet och baljan användas för att hålla balansen.

Yoko aruki kan också användas för att upp i träden förflytta sig från en gren till en annan. I Koto ryu (som inkluderar yoko aruki och andra förflyttningsmetoder) kan en ninja enkelt förflytta sig baklänges med blicken framåt genom att ta korsande steg.  Detta är särskilt användbart när man ska undvika en motståndares attack och positionerar sig själv för en motattack.

Jiyu kata.free running

Ninja no kobashiri (忍者の小走り) innebär att man springer med små steg, med kroppen lutandes framåt. På natten, i skog och bland berg kan du se himlen mellan träden. Detta är din väg. Du måste också vara försiktig när du är nära vattnet eller något som kan ge en reflektion, så att du inte upptäckas. Månsken kan vara både en fiende och en vän.

Japansk budo är inte bara offensivt orienterad, utan är även mycket defensiv. Japaner är i grunden jordbrukande människor och vår budo har utvecklats utifrån den bakgrunden. Jag hoppas att dessa beskrivningar av grundläggande fotarbete och ninjans kroppsrörelser och tekniker har varit till hjälp för dig. Man börjar att bygga nedifrån och upp. Det är viktigt att ha bra fötter på marken.