Etiketter

,

Koppojutsu, nawa nagejutsu, teppanjutsu

Namnet på denna tradition är Gyokushin Ryu 玉心流. Namnet är skrivet med tecken som betyder ”sfäriskt hjärta/sinne.” Skolan baseras på tanken om att en boll rullar fritt, oavsett vilken sida den trycks på så rullar den iväg.

Gyokushin Ryu lärdes ut i Kishu och Takada provinserna. Detta hände på 1600-talet och det var då det kom i kontakt med Togakure Ryu och Toda familjen. Dess Taijutsu är likt Gikan ryu som kommer till uttryck genom användningen av sutemi nage – sk offerkast.

Nawa nage.torite baai.färg

Specialiteter för denna skola var kusarifundo, ninjutsu, koppojutsu, jutaijutsu, kenjutsu, teppanjutsu och battojutsu.
Hatsumi sensei skriver i sin bok ”Hiden ninja submission” att den innehöll en form av kosshijutsu och grundades av Sasaki Oriemon Akiyaru. Essensen i denna tradition går att finna i hur man använde dess olika vapen. Gyokushin ryu är mest känd för sin användning av nawa nagejutsu, ett sätt att snara med rep.

Annonser