Etiketter

, ,

Vanligtvis översätts det japanska ordet keiko till träning eller övning på svenska. Detta ger dock inte hela ”känslan” av ordet eftersom det japanska perspektivet är lite annorlunda. Keiko är inte bara träning och övning.

Andra japanska ord för träning och övning är:

  • renshu 練習
  • kunren 訓練
  • shuren 修練
  • tanren 鍛錬
  • torēninguトレーニング
  • ekusasaizu エクササイズ

Begreppet keiko har en djupare innebörd än termerna ovan och något lämpligt begrepp saknas på svenska. Keiko består inte av bara simpla repetitionsövningar. Inom traditionell budo är keiko inte likt militär träning eller liknande. Den ursprungliga etymologiska bakgrunden för ordet keiko 稽古 är;
kei 稽: tänka, begrunda
ko 古: gammal, forntida

Det vill säga keiko kan tolkas t ex som ”att begrunda våra förfäders visdom”. Viktiga beståndsdelar i keiko är ”insikt”, ”observation”, ”intelligens” och ”nyfikenhet” för att kunna inse visdomen i våra förfäders metoder. Svett, mjölksyra, namn på tekniker, träningslokal etc är inte nödvändiga beståndsdelar delar i keiko.

grepp TAKAMATSU

Annonser