Etiketter

, , , ,

Shinken Gata sattes samman till ett system under mitten av 1800-talet av Ichiyanagi Oribe. Han var elev till Kano Yoshihiro, som var en shihan i Kukishinden ryu.
Grunderna till Shinken Gata härstammar ur Kukishinden ryu dakentaijutsu, likväl som ur hans erfarenheter av Shinden Fudo ryu taijutsu. Han lärde ut denna metod vidare till Ishitani Matsutaro, som vidareförmedlade kunskaperna till Takamatsu Toshitsugu och som i sin tur undervisade Hatsumi sensei i detta.

Seoi nage

Ichiyanagi systematiserade även Bugei Juhappan (18 ämnen för studier i stridskonst) till 9 kategorier. Han reste runt om i landet för studera olika effektiva skolor (ryu). Han kom fram till att Kukishinden ryu dakentaijutsu var en kraftfull metod att sittande tekniker från Shinden Fudo ryu effektiva i närkamp. Han modifierade dakentaijutsu teknikerna i Kukishinden ryu, som var ursprungligen tänkta för närkamp i rustning, till att vara effektiva även i vanliga kläder. Han tog in vapentekniker till sitt system från andra skolor. Ichiyanagis system kan kategoriseras enligt följande:

  1. Gunryaku (strategi)
  2.  Jinei (fältarbeten)
  3. Chikujo (fortifikation)
  4. Tenmon Chimon (studiet av meteorologi och geografi)
  5. Kenpo (svärdstekniker)
  6. Sojutsu (spjuttekniker)
  7. Naginatajutsu (hillebardtekniker)
  8. Bojutsu (stavtekniker)
  9. Taijutsu (närkamp)
Annonser