Etiketter

, , , ,

Shinken Gata sattes samman till ett system under mitten av 1800-talet av Hitotsuyanagi Oribe. Han var elev till Kano Yoshihiro, som var en shihan i Kukishinden ryu.
Grunderna till Shinken Gata härstammar ur Kukishinden ryu dakentaijutsu, likväl som ur hans erfarenheter av Yoshin ryu ryu jujutsu och Takagi Yoshin ryu jutaijutsu. Han lärde ut denna metod vidare till Ishitani Matsutaro Sr, som vidareförmedlade kunskaperna till Takamatsu Toshitsugu via sin son Ishitani Jr och som i sin tur undervisade Hatsumi sensei i detta.

Hitotsuyanagi var även lärare åt Iso Mataemon Masanari i Yoshin ryu jujutsu, som i sin tur grundade Tenjin Shinyo ryu jujutsu och som i sin tur igen studerades av Jigoro Kano och utgjorde en av hörnpelarna i det som senare kom att bli Judo.

Seoi nage

Hitotsuyanagi systematiserade även Bugei Juhappan (18 ämnen för studier i stridskonst) till 9 kategorier. Han reste runt om i landet för studera olika effektiva skolor (ryu). Han kom fram till att Kukishinden ryu dakentaijutsu var en kraftfull metod att sittande tekniker från Takagi Yoshin ryu effektiva i närkamp. Han modifierade dakentaijutsu teknikerna i Kukishinden ryu, som var ursprungligen tänkta för närkamp i rustning, till att vara effektiva även i vanliga kläder. Han tog även in vapentekniker till sitt system från andra skolor. Hitotsuyanagis system kan kategoriseras enligt följande:

  1. Gunryaku (strategi)
  2.  Jinei (fältarbeten)
  3. Chikujo (fortifikation)
  4. Tenmon Chimon (studiet av meteorologi och geografi)
  5. Kenpo (svärdstekniker)
  6. Sojutsu (spjuttekniker)
  7. Naginatajutsu (hillebardtekniker)
  8. Bojutsu (stavtekniker)
  9. Dakentaijutsu (närkamp)
Annonser