Etiketter

, ,

Hur kommer det sig att alla självförsvarsmetoder (som jag känner till) utgår från att kampen är den centrala delen i deras system? Kampen borde vara ett sekundärt komplement till ett taktiskt förhållningssätt till omgivningens problemområden. Det vill säga, det riktigt smarta och väldigt naturliga borde vara att FÖRST lära sig vaksamhet, mental beredskap och förebyggande åtgärder, och SIST lära sig hur man agerar i skyddsläge.

Begreppet skyddsläge är något som kom fram när en grupp sakkunniga diskuterade fenomenet pågående dödligt våld och man ansåg att det behövdes ett ord som inte användes till något annat inom polis, räddningstjänst, ambulans och skola. Den omfattar våra instinktiva reaktioner fly, göm eller slåss, något som är inympat i vår DNA och som trumfar alla former av teknikträning i händelse av en akut nödsituation.

Så riktigt Street smart självskydd är något där man först lär sig att undvika fara och sedan lär sig en metod som är överensstämmande med våra inbyggda instinkter om man trots allt blir överraskad.

Att vara Street smart innebär att man litar på sina instinkter och vet hur man agerar i besvärliga situationer, att man har förmågan att ta väl avvägda risker eller i bästa fall kan undvika dem helt. De flesta av oss hamnar någon gång i en otrygg situation och det är inte alltid man får någon förvarning. Och får man någon form av förvarning är det inte säkert att man uppfattar den – om man inte lärt sig att läsa av beteenden och händelser. Man har betydligt lättare att klara sig om man har mentalt förberett sig på hur man ska agera i ett trängt läge.

epic logo1

Vi har tillsammans med övriga sektioner på Epic Training Center påbörjat arbetet med att skapa ett koncept/metod/system baserat på all den kunskap och erfarenhet som finns där, för att kunna erbjuda Vänersborgare kurser och föreläsningar i Street smart självskydd.
Projektnamnet är THE EPIC METHOD och består av fyra program:

  • Escape & evasion: att upptäcka och undfly problemområden
  • Preventives: aktiva åtgärder för att bemöta riskområden
  • In Control: förhållningssätt mot övergrepp, kränkningar, nät hot etc
  • Combatives: kraftfulla motåtgärder mot våldsbrott

Projektgruppen består av instruktörer från centret och i referensgruppen för de olika programmen finns polis, åklagare, psykolog, lokala självskydds experter och internationella experter (EU, US Marines, FM).

 

Annonser