Etiketter

Enligt ninpo filosofin är det ytterst farligt att ha förutbestämda åsikter om hur saker är eller skulle kunna vara, eller ha idéer om hur verklig strid är ”på riktigt”.
Inte heller finns något som skulle kunna kallas för ”sunt förnuft” i strid. Alla sådana attityder är livsfarliga.

Två saker är viktigare än teknik i en strid; det är uthållighet (förmågan att gå vidare) och att ha ett mål, för att sedan kämpa på mot det, oberoende av vad som än händer.
Det är inte en fråga om dina tekniker är bra eller dåliga. Även en individ med den mest perfekta tekniken och den bästa stridsförmågan kan bli dödad i strid. Man måste ha detta i åtanke när man utövar sin stridskonst.
En strid är över på ett ögonblick, så även om du känner till många tekniker, så har du ingen nytta av dem. Det är först när dina tekniker blir till ”icke-tekniker” som de kan bli användbara.

Du måste nyttja spontan kunskap. Om du attackeras av någon som är starkare än du och du känner att du inte kan försvara dig, är det bättre att fly och gömma sig.
Det finns ingen anledning till att bli nedslagen. Om du stannar kvar för att kämpa, så gör det utan passion, men med instinkt, inre styrka och visdom. Detta är verklighetsbaserad strid med vassa tekniker – shinken gata [心剱型].

Av Masaaki Hatsumi, Bujinkan Soke

 

Annonser