Etiketter

, ,

Yamamoto Kansuke1

Yamamoto Kansuke 山本勘助

Yamamoto Kansuke levde mellan 1501 – 1561 och var därmed samuraj under “De krigande staternas period”. Han var en av Takeda Shingens tjugofyra berömda generaler. Han var en geniförklarad som strateg, speciellt känd för sina strider mot Uesugi Kenshin. Han studerade strategi och stridskonst från tidig ålder och lär enligt legenden även ha studerat Togakure ryu ninjutsu under Fujibayashi Nagato no Kami. Som sitt eftermäle lämnade han boken ”Heiho Hidensho” som jag har delvis översatt till svenska. Här är första kapitlet.

HEIHO HIDENSHO

Den militära verksamheten består av gunpo – den specifika användningen av militära enheter och trupper – och av heiho – strategiska förberedelser. En militär enhet (gun) definieras i boken Shurei, om armén, som en styrka bestående av 12 500 man. En Oh består av 6 gun, en Taikoku har 3 gun, en Jigoku har 2 gun och en Shokoku består av 1 gun. I boken Sanryaku skrivs det att truppens viktigaste uppdrag är att vara medveten om folkets önskemål och att genomföra regeringens beslut. Shogun Shuskos uppdrag var att styra sitt land med visdom och att skydda dess folk. Trupperna regerade inte. De gamla böckerna säger att Shiyu var en rik man som skapade en armé. Hans enheter var uppdelade i fem grupper. Den första gruppen var beväpnad med pil och båge, den andra med naginata, den tredje med dubbeleggat naginata, den fjärde med två grenad naginata och den femte använde tre grenad naginata. Krigare som använde enkel eller dubbeleggande svärd kallades för Tampei. Kokuryuden boken säger att de fem viktigaste vapnen var enkeleggad naginata, tre grenad naginata, yxa, svärd och sköld och pil och både. I Shiko skrivs det att vapen och strategi är de viktigaste delarna. En grupp som innehade vapen kallades för krigare. För strid på långt håll måste man ha projektilvapen och för närstrid måste man ha vapen som skär. Krigare måste lära sig detta. Jag har sedan länge haft en önskan om att lära mig de gamla strategierna, så jag har studerat många mästare, forskat och studerat ämnet och sammanfattat detta i denna bok. Den består av tre delar med illustrationer:

 • Tenri – natur och väder
 • Chiri – fysisk omgivning
 • Jinri – arméns styrka och kvalité

Detta är uppdelat i fem kapitel med 126 avsnitt. Denna bok är benämnd Heiho Hidensho (den hemliga boken om strategi). Den innehåller en kompilering av de gamla mästarnas och mina egna strategier, sammanställt av mig för att andra ska kunna ta lärdom därur.

KAPITEL 1 – GANRYU NO MAKI

En förklaring av vad strategi är

1 STRATEGINS URSPRUNG

Man började utveckla strategier för strid i Kina under kejsare Kenyens tid. I Japan uppstod det under tiden för Kamiyo[1]. Enda sedan dess har många typer av vapen utvecklats och olika sätt att använda dem. Jag började studera strategi i tidig ålder och har lärt mig mycket. Det finns många slags vapen, både långa och korta, som jag har studerat och lärt mig att använda. Men att veta hur man ska använda dem under strid var svårt eftersom många små detaljer skiljde sig mellan de olika slagen. När man stod långt ifrån varandra var pil och båge effektivast. När man närmade sig fienden var spjut och andra långa vapen bäst. När man var tillräckligt nära för närkamp var korta svärd effektivast.

2 STRATEGINS MÄSTARE

Strategins mästare använde yumi, yari, naginata, tachi[2] och andra dödliga vapen. För att segra, attackerade mästarna när omständigheterna var gynnsamma och undvek att attackera när de var ogynnsamma. En man som inte kunde undervisa i användningen av de olika vapnen kunde inte betraktas som en mästare. Även om man undervisade i ett vapen, så var man ingen mästare i strategi. Den som undervisare i användning av pil och båge var mästare i bågskytte. Den som undervisade i användning av spjut var spjutets mästare. Den som undervisade i användning av svärd var en svärdsmästare. Dessa personer ansågs vara mästare i sitt vapenslag. En strategins mästare behärskade dem alla.

3 UNDERVISNING I STRATEGI

För att bli en strateg började man att lära sig kenpo (nävkamp), sedan koshi (elastiska rörelser) och shinshin (harmoni mellan hjärta och kropp). Sedan lärde man sig tanpyojutsu (korta vapen), sedan naga-dogu (långa vapen) för att fortsätta med tobi-dogu (pil, båge och skjutvapen). Under denna period instrueras du även i Jinri – hur man för befäl över folk, Chiri – hur man tar fördel av sin omgivning och Tenri – hur man drar fördel av naturens cykler och förändringar.
Strategi består av kunskap om och användning av alla dessa områden.

4 STRATEGINS STRUKTUR

Instruktion i strategi börjar med det enklaste, det är som att lära sig i-ro-ha[3]. Genom att lära dig grunderna skapar du en plattform för mer avancerade läror. Men det räcker inte om man saknar kreativitet. Du måste skapa egna idéer om du ska kunna segra, därför är ingen strategs idéer lik den andres. Alla strider skiljer sig från varandra, ingen är den andre lik. Därför är den strateg som kan kombinera gamla strategier med dagens moderna den mest avancerade.

5 STRATEGINS FEM PRINCIPER

Inom ämnet strategi finns det fem grundläggande inlärningsprinciper:

 • Meshu – att lära sig med ögonen
 • Nishu – lära sig med öronen
 • Shinshu – lära sig med sinnet
 • Shushu – lära sig med sina händer
 • Sokushu – lära sig med sina fötter

Se på färgerna med dina ögon, lyssna på ljuden med dina öron, skapa en plan med sinnet och sätt planen i verket med dina händer och fötter. Dessa är de fem principerna.

6 STRATEGINS TRE VIKTIGASTE ELEMENT

Det första steget är skapa ordning i ett kaotiskt samhälle. Det andra steget är att disciplinera och korrigera de som är har agerat fel och varit oärliga. Det tredje steget är att rätta till det som är ologiskt och fel.

7 ATT DÖLJA STRATEGI

Strategier kan bestå av många varianter, därför är det ytterst viktigt att dölja ditt näste steg. Att låta motståndaren får reda på vad du planerar göra kan försätta dig i fara.

8 STRATEGENS KONFUCIANSKA KLÄDSEL

Strateger brukade förr i tiden bära konfucianska klädedräkt eller vara klädda som munkar. Det är en lång tradition, men saknar praktisk funktion. När Konfucius diskuterade strategi bar han sina vanliga kläder och när munkar undervisade i strategi bar de sin munkdräkt. När tiden gick, började folk att bära konfucianska kläder eller munkdräkt när de undervisade, men det finns ingen anledning till att göra så.

9 OLIKA STRATEGISKOLOR

Nuförtiden finns det skolor som säger att det härstammar från det och det[4], men det finns sällan någon substans i dessa påståenden. Nyligen skrevs det i Koyo gunkan och Kenmon gunsho om olika skolor och det har resulterat att många hänvisar till dessa. Detta har resulterat i att någon som bara behärskade kenjutsu började kalla sig strategimästare och skapade en egen stil. Han samlade sedan till sig elever endast för vinnings skull.
Eftersom förändring är av yttersta vikt för att kunna segra, har stilar som har fasta former ingen framtid i verkligheten. Hur kan man tro det? En som bara behärskar kenjutsu och kallar sig strategins mästare, det är skamligt! En verklig mästare måste kunna växla form och skapa nya idéer för att kunna segra.

10 OLIKHETER BLAND STRATEGER

Inom strategin finns tre typer av personer

 • Heiho-zukai
 • Heiho-sha
 • Heiho-jin

Heiho-zukai är en person som förstår sin lärares syfte, men han har ytterst få egna idéer och övar själv alltför lite. Han är en lärare för elever.
Heiho-sha är en person, som förutom det han lär sig från sin lärare, även har egna idéer om effektivitet vid strid och tränar hårt. Det är en person som segrar tio gånger av tio.
Heiho-jin är en person är en person som inte förstår allt hans lärare undervisar, men behärskar väl det han har lärt sig och utmärker sig därför i strid.
Förutom dessa tre personer finns även ha-heiho-sha. Det är en person som strider bra när han är fylld av energi, men är dålig när han är deprimerad. Denna person säger att strategi är ett sinnestillstånd och därför behöver man inte studera det. I verklig strid flyr de undan och ger sitt namn ett dåligt rykte.

11 VIKTEN AV ATT STÄNDIGT ÖVA STRATEGI

Om du efter att ha bemästrat strategi inte fortsätter att öva, är det samma som att inte ha lärt sig det alls. Om du bara tänker på strategi, men inte utövar det, blir dina färdigheter värdelösa när du behöver dem. Därför, pröva alltid dina idéer praktiskt och träna väl. Detta får inte fallera.
Från 8 års ålder till 30 års ålder har jag ständigt studerat strategi, men jag kan inte säga att jag ännu har förstått allt.

12 STRATEGENS MORALISKA PRINCIPER

Allt en strateg gör, ska utföras med hög moralisk standard och med värdighet, eller så gör man det inte alls. Om det han säger saknar rättvisa eller humanitet, ska han inte säga det alls. Visa inte dina svaga sidor, slåss inte och argumentera inte. Ditt uppträdande ska lysa av hövlighet – vare sig du står, sitter eller ligger.

13 OLIKA KRIGARE

Termen heiho [strategi] kommer ur ordet heiki [vapen]. Alla som bar vapen kallades för hei, men hei var även namnet på en militär enhet eller trupp. En general kallades för yumi-tori, krigare kallades för gun-pyo och fotsoldater kallades för ashigaru.
Generalen, som kunde föra befäl över en 100 manna trupp eller 1000 manna trupp, var den som bestämde och gav order om vad som skulle göras. Han kunde sällan strida med yari, naginata eller tachi. Han använde oftast pil och båge och kallades därför för yumi-tori (person med båge).
Att besegra eller bli besegrad är en del av striden. När striden kom inpå, tvingades generalen använda svärd för att segra eller bli besegrad. Det är därför hela truppen kallades för hei.
Rangen för en ashigaru och gun-pyo bestämdes av striden; om han var snabb att komma till striden, om han var stark eller om han var långsam eller svag. Krigare som kunde använda vapen för olika avstånd eller gå i närkamp kallades för gun-pyo.

14 SKILLNADEN MELLAN HEIHO OCH GUNPO

Strategi kan delas upp i heiho och gunpo. Gunpo är operationer för att skydda borgen. Under ett slag måste du säkra dina kvarter med linjer för attack och försvar, och medan du försvarar det, måste du säkra kommunikationslinjer till alla enheter. Du måste använda ditt intellekt, dina militära resurser och taktik mot fienden, vare sig fienden är liten eller stor, svag eller stark.
Heiho är att välja båge och pil för att träffa fiendens på avstånd, svärd när man går i närstrid och att brottas med fienden när det handlar om att antingen segra eller bli besegrad.
Både heiho och gunpo härstammar ur slagfältstaktik. Heiho är gunpos viktigaste taktik och hur heiho kan utnyttjas. Heiho är oberoende av hur väl gunpo används.

15 LIKHETER OCH SKILLNADER MELLAN HEIHO OCH IHO

Heiho och Iho [medicin] relaterar båda till att ta och ge liv. De sägs vara olika men har gemensamma teorier. Heiho sägs ta liv, Iho sägs ge liv. Heiho handlar om att göra stark man svar, för att sedan ta hans liv.  Iho handlar om att använda mediciner för att hjälpa en person att bli stark. Jag skulle vilja påstå att både heiho och iho ger liv. Om man missbrukar kunskaperna om heiho och iho, kan de båda ta liv. T ex, om alla levde korrekt, skulle ingen argumentation uppstå.  Om det inte uppstår argumentation, uppstår det heller inga fiender. Om det inte finns några fiender, finns det ingen anledning att ta någons liv. Om någon under sådan tidsperiod tar någons liv, är det en kriminell handling eftersom den personen bröt samhällets och naturens lagar. Om du går emot naturen kommer du att förgöra dig själv.
Om alla tar hand om sig själva korrekt, blir ingen sjuk. Om det tog hand om sig själva skulle de inte behöva går till en läkare. De som inte tar hand om sig själva kommer att förgöra sig själva. När man tänker på denna teori, så är heiho och iho likadana.

16 RELATIONEN MELLAN RELIGION OCH STRATEGI

Strategi används inom Shinto, av Konfucius och inom Buddismen. Inom Shinto sägs det att Susano no Mikato använde ett dubbeleggat svärd för att döda en jätteorm som kallades Yamata no Orochi. Konfucius använde ett kort svärd för att skydda sig själv mot dåliga människor. Inom Buddismen använde Fudo sitt Myoken för att besegra demoner.
Taisho Kenna Raosan sa att Bosatsu var väldigt stark och vördnadsfull, och hade ett gott hjärta. För att skydda folk mot otur och för att leda dem bar han med sig en käpp och åthutade motbjudande individer. Detta överraskade många, men det var hans sätt att undervisa.

17 FEM VIKTIGA STRATEGIOMRÅDEN VID UNDERVISNING

För strategi finns fem viktiga undervisningsområden:
1 Heiki no ri – användning av kraftfulla vapen
2 Jin no ri – om arméns storlek och kvalité
3 Chi no ri – läran om anpassning till terräng och omgivningar
4 Ten no ri – att utnyttja av naturens cykler
5 Joyo no ri – användning av tajming, chansningar och tur
Hur dessa fem element används är viktigt. Jag har skrivit en bok om hur man använder dessa fem kraftfulla läror och benämnde den Heiho Hidensho.

 

 

[1] Gudarnas tidsålder, för 4500 år sedan

[2] Pil och båge, spjut, hillebard, långt svärd

[3] Som 1,2,3 eller som A, B,C

[4] Dare ryu & kare ryu

Annonser