Etiketter

, , ,

Kraft till tekniker och rörelser genereras med taijutsuns särskilda nyckelrörelser, de sk kihon. Kroppen kan delas upp i tre inre zoner för krafthantering av nyckelrörelser, äka kontrollzoner. För rörelsekvalité är det av avgörande betydelse att kontrollzonerna står i förbindelse med varandra. Varje zon måste kunna röra sig oberoende av de intilliggande zonerna men samtidigt behålla kontakten med dem. Det handlar om att länka samman kroppens olika delar i varje enskild rörelse. Den japanska termen vid använder för detta är ”kokyo” som vanligtvis betyder ”andning” men som även kan tolkas som ”hemlighet”. Det är en hemlighet om ”rörelser i rörelser”, då de tre zonerna är sammanlänkade till förflyttningar men som också innehåller rörelser som utförs samtidigt med förflyttningarna.

tre kontrollzoner

NEDRE ZON

Den nedre kontrollzonen – från fötter upp till höfter – stödjer och bär allting ovanför den. Den viktigaste delen av den här zonen är höfterna, men signaler från fötterna är av stor betydelse för att aktivera bäckenmuskulaturen. Den nedre kontrollzonen ger inte bara stöd åt de andra zonerna utan leder också bort krafter genom benen. Hade benen inte gjort hade ryggen och knäna varit tvungen att ta hand om dem. Vid landning efter ett hopp t ex flödar de vertikala krafterna neråt och utåt genom en koordinerad och smidig squatböjning i höft och knän. Om man spänner musklerna runt höfterna för mycket blockeras rörelsen, som resulterar i att ryggraden pressas ihop och som i längden kan ge smärtor i ländryggen. Om man har dålig kontroll mellan knä- och höftrörelserna så att knäna rör sig långsammare än höfterna så åker bakdelen ut och man hamnar i en position som vi kallar för ”gaijin butt”. Funktionell krafthantering i den nedre zonen består även av framåtdrivande rörelse, kontroll, stöd och balans.

ÖVRE ZONEN

Övre kontrollzonen omfattar skulderpartiet, bröstet, axlarna och armarna. Dess läge är i hög grad beroende av de kontrollzoner som stödjer den. Svårigheter att t ex hålla axlarna rätt beror ofta på problem i den nedre kontrollzonen eller i ineffektivt arbete i den centrala zonen.
Andningsteknik är en viktig del i krafthanteringen i denna zon. En del tror att om de kan kontrollera sin andning så kan de slå kraftfullt med sin näve, det är inte bara fel, utan även direkt farligt. Om jag blir träffad av ett slag så stannar andningen upp automatiskt en stund, slag mot kyusho är ett exempel på detta. Andning är ett tecken på att du lever, att andas med naturlig rytm och kunskap om andningsteknik är därför viktigt.
I dojon övas oftast kata och ukemi först och andningsteknik lärs ut först efter att de behärskas. Men, det är viktigt att känna till att det är andningen som materialiserar kraften i de fysiska färdigheterna. För självutveckling (att bemästra sig själv), är detta avgörande om du kan följa ”vägen”, detta är en mycket viktig skiljelinje.

CENTRALA ZONEN

Centrala kontrollzonen är det som vanligen kallas för bålen, och innefattar både djupa och ytliga bålmuskler. En av zonens uppgifter är att skydda ryggraden. Denna zon fungerar även som en kommunikationslänk mellan den övre och nedre kontrollzonen och kräver därför en smidig och rörlig ryggrad.
Den centrala zonen är därför av avgörande betydelse för kraftöverföring mellan dess zoner och för rörelsekvalité. Det är genom att observera hanteringen och rörelser i denna zon man enklast kan bedöma rörelsekvalitén hos en budoka.

Syftet med den här taijutsu träningen är att lära sig att förflytta sig med minimum av ansträngning och maximum av effektivitet, inte med muskulär kraft, utan genom utökad medvetenhet om hur rörelser fungerar genom kroppens tre kontrollzoner

Annonser