Etiketter

, ,

Torii

Vid mitten av 90-talet ökade antalet utövande som klarade Bujinkans godan-test och då uppstod frågan ”hur går vi vidare, vad ska man träna på nu?”. Under 1995 års Taikai i Stratford UK svarade Hatsumi sensei enligt nedan.

Min lärare Takamatsu Toshitsugu beskrev ninjutsu för mig enligt följande;
– Ninjans Hachimon är den bästa formen av studier för en ninja. Jag har studerat detta i över 70 år och är därför övertygad om detta. Det sägs att ninja kände till alla former av stridskonster. Var och en av dem behövde de behärskas minst på en grundläggande nivå av en ninja i tiden och därför studerade  de Ninja no Hachimon:

 • Kiaijutsu 気合術
  [röstteknik och fokusering av inre energi]
 • Karate Koppo Taijutsu 唐手骨法體術
  [effektiva nyckelrörelser för närkamp]
 • Shinobi kenpo 忍剣法
  [stealth fighting med svärd]
 • Hisojutsu 秘槍術
  [det hemliga spjutet]
 • Shurikenjutsu 手裏剣術
  [hantering av småbladiga vapen]
 • Kajutsu 火術
  [tekniker med eld i alla dess former]
 • Yugei 遊芸
  [förställande prestationer]
 • Kyomon 教門
  [generell kunskap för tiden]

Mycket av ovan låter sig lätt tolkas som rent tekniska färdigheter med vapen men det är bara en chimär.

Annonser