Etiketter

, , , ,

ninja-mumin

Ninja Mumin

Det är ingen konst att vara modig
om man inte är rädd
Tove Jansson

När vi upplever hot reagerar vi med rädsla. Rädsla är en grundkänsla, en av de mest centrala och kraftfulla av alla känslor. Vi människor besitter sex stycken grundkänslor:

  • kärlek,
  • sorg,
  • ilska,
  • glädje,
  • sexualitet
  • rädsla

Alla friska människor kan känna rädsla, de som inte gör det saknar förutsättningar för överlevnad. Ett upplevt hot äventyrar vår överlevnad och existens. Rädsla är ett sätt för kroppen att förutse och undvika fara i form av smärta, våld och död. Det är känslan av rädsla som försätter kroppen i alarmberedskap.

Rädsla är en instinktiv känsloreaktion. Denna reaktion styrs av det primitiva alarmsystemet, som fungerar utan medveten och rationell kontroll. Det primitiva alarmsystemet utvecklades för att se till att människan överlever i en värld fylld av faror. Det har sitt säte i det limbiska systemet, som består av utvecklingsmässigt sett av människans äldsta delar – vår ”reptilhjärna”.
Det limbiska systemet gör att vi genom lukter, syn, hörsel och andra sinnesintryck kan påminnas om känslomässiga minnen, både behagliga som obehagliga. Speciellt luktsinnet har extra stark påverkan på känslominnena. Dessa känslominnen kan vara fysiskt oerhört starka och verkliga.
Exempelvis kan människor som lider av posttraumatiskt stressyndrom (vilket är starka ångestsymptom orsakade av djupa trauman som ligger långt utanför våra vardagliga upplevelser, t.ex. krigshandlingar, tortyr, våld, våldtäkter eller sexuella övergrepp) vid olika sinnesintryck i detalj återuppleva traumat. Krigsveteraner ifrån Vietnam har bevittnat hur de utsatts för fyrverkerismällar kombinerat med svavellukt och då:”känt lukten och fuktigheten av djungel, upplevt hur kroppen skakat av skräck och hur adrenalinet rusat igenom kroppen redo att fly eller döda”.
Allting utspelas åratal efter det att händelsen i verkligheten ägt rum.

All information som strömmar ifrån våra sinnen passerar genom vårt primitiva alarmsystem. Detta primitiva alarmsystem övervakar och reagerar kontinuerligt på allt vi upplever. Systemet står även i nära förbindelse med hjärnbarken och främre pannloben som utgör den moderna högt utvecklade delen av hjärnan.

Reptilhjärna, treenig

Hjärnans tre nivåer

Upplevelsen av rädsla kan beskrivas som ett obehagligt varsel, att något hemskt kommer att drabba oss, eller att en fara eller katastrof är överhängande. Vi kan känna oss maktlösa samtidigt som en rad automatiska fysiologiska förändringar äger rum.
Våra sinnen stärks och vår uppmärksamhet fokuseras på händelser i vår omgivning. Ibland kan det kännas som om hela situationen är overklig. En upplevelse är att betrakta allting utifrån. Våra muskler spänns – speciellt i benen – och pulsen stiger för att tillgodose musklerna med blod. Hjärtat dunkar i bröstkorgen och ansiktet bleknar eftersom blodet omdirigeras till mer behövande delar av kroppen. Munnen blir torr och öppnar sig för att snabbt kunna ljuda. Vårt matsmältningssystem drar ihop sig i förberedelse på flykt vilket skapar starka kväljande känslor i magen eller till och med tömning av tarm och blåsa. Det blir även svårt att röra sig vilket troligtvis tjänar flera syften.
Vi tvingas koncentrera oss på möjliga sätt att undkomma. Vår varseblivning skärps vilket orsakas av en ögonblicklig ström av signalämnen till hjärnan. Ögonen spärras upp och pupillerna vidgas för att ta in mesta möjliga information.
Vi ser detaljer i vår omgivning som vi med skärpa kan minnas i flera år, eller till och med resten av livet. Luftstrupen känns sammansnörd och det blir svårt att andas. Kallsvetten bryter fram vilket beror på att vi svettas med sammandragna blodkärl i huden, istället för med utvidgade kärl som vid normal svettning. Vi känner darrningar och skakningar i kroppen.
De fysiologiska symptomen är en följd av det autonoma nervsystemets aktivering.
Handlingarna är inriktade på att bryta sig loss från platsen för faran. En andra strategi är att gå till attack mot det hotfulla objektet. Vi kan också känna total handlingsförlamning, en strategi som syftar till att i angriparens ögon verka vara död och därmed ointressant.

Rädslan är den instinkt som vi förlitar oss på i en akut nödsituation. Det är den känslan som vi måste lära oss att bemästra med vår ninjutsu. Det är den känslan vi måste kunna lystra till vid sakki testet och vid all den träning som följer efter det!

Annonser