Etiketter

, , ,

Förändring, rörelse utan vila,
Flödar genom de sex tomrummen;
Stiger och sjunker utan bestämda principer,

Fast och mjuk påverkar varann.
De kan inte fängslas med regler;
Endast förändring kan verka här.

Ur: I Ching (i fri översättning från engelska)

Ken nagashi.3

Taihenjutsu – kroppsförflyttnings tekniker- omfattar både offensiva och defensiva rörelser under strid. Det viktigaste med utförandet av dessa positionsförändringar är att de skall utföras som om kroppen vore fylld av vatten och varje rörelsedel skall vara strömbunden med nästa del. Ingen rörelse får ha några avbrott, och det finns långsamma rörelser och snabba rörelser. Vissa rörelser är inledningar till mer avancerade tekniker som Sabaki Kata (undvikande rörelser), Kaitenjutsu (rullningar), Kutenjutsu (frivolter) och Moguri Kata (döljande rörelser).

Grunden för vårt agerande i strid baseras på taihenjutsu. Taihenjutsu är vår uppfattning om hur olika waza på bästa sätt skall användas för att uppnå uppsatta mål i en konflikt.
Det är taihenjutsu som är skillnaden mellan kosshijutsu och koppojutsu, mellan dakentaijutsu, jutaijutsu och ninpo taijutsu. Alla kan lätt lära sig att parera och slå, men den svåra delen är förflyttningen dem emellan.

I verklig strid är det primära målet – som det skrivs i Togakure Ryu – att bryta ner angriparens vilja att kämpa. Vi är genetiskt programmerade att reagera motoriskt på två sätt vid akut fara; antingen flyr vi eller så slåss vi. En angripare är till brädden uppfylld av adrenalinstinn kampvilja, så vårt mål är att snabbt bryta ned viljan och rendera honom till ett flykttillstånd. När våra alarmreaktioner triggas av reptilhjärnan, skapas en rörelse ur vår djupstruktur. Rörelse är förändring. Förändring är rörelse. Detta är innebörden i begreppet taihenjutsu.

Eftersom allt är föränderligt, så är konfliktlösningen en anpassningsmekanism. Med taihenjutsu upplever vi i realtid rummet – ”kukan” – mellan kroppar och objekt. Fiendens kritiska sårbarheter som dyker upp i rummet tas omgående till vara av våra vapen och verktyg. Detta ”tillvaratagande” är inte slag eller hugg i gängse mening – att med direkt kraft föra ett vapen mot den kritiska sårbarheten. Det handlar snarare om att använda indirekt kraft på fiendens rörelser så denne besegrar sig själv så att denne till slut inte längre vill kämpa vidare.

 

Annonser