Etiketter

,

Takamatsu.seigan no kamae

Även om det finns många nyanser i sättet att hålla om ett svärd med båda händerna och som beskrivs i de olika fäktskolorna, så kommer de flesta utövare känner igen beskrivningen nedan som en generell allmän version, lämplig för de flesta nybörjare i Bujinkan.

När man tränar med det japanska svärdet, så greppar höger hand om tsuka nära tsuba och vänster hand greppar om ändan av tsuka, med lillfingret placerat på kashira. Detta är det grundläggande sättet på vilket man håller ett japanskt svärd, oavsett om en person är höger- eller vänsterhänt.

Även om det kan tyckas att en vänsterhänt person skulle borde hålla svärdet på motsatt sätt, med vänster hand framför och den högra handen i slutet av fästet, så är detta olämpligt av flera viktiga skäl.
En stor fördel uppnås genom att hålla om svärdet med höger hand framåt. När du håller svärdet framför dig med spetsen riktad mot motståndarens ögon i seigan no kamae, är området runt ditt hjärta skyddad av svärdet och är mindre tillgänglig för din motståndare. Om du skulle hålla ditt svärd på motsatt sätt, blir området runt ditt hjärta mer exponerat och som ett lättare mål.

När det gäller avstånd till motståndaren, kan detta bestämmas av att båda parter att håller sitt svärd i seigan och flyttar till positioner där svärden överlappar varandra med ungefär 10 cm i från svärdens spets. Detta placerar varje individ inom cirka ett steg från att kunna nå sin motståndares kropp.
I den här positionen är den grundläggande placeringen av spetsen på svärdet på den vänstra sidan av motståndarens klinga, d.v.s. det som är hjärtsidan av motståndarens kropp. Detta sätter spetsen på svärdet på linjen för det kortaste avståndet till din motståndares hjärta.

Förutom att vara inom kortast räckhåll för att leverera en dödlig stöt mot din motståndare, är du också i en bra position för skydd. Om din motståndare skulle plötsligt göra ett utfall med kraft mot ditt hjärta, skulle ditt bästa försvar vara en enkel vridning av bål och höfter. Genom att föra din höger axel framåt och vänster axel bakåt undviker du attacken. På så sätt skulle ditt svärd avleda motståndarens inkommande klinga bort till vänster sida, medan ditt eget svärd skulle stanna kvar på linjen mot din motståndares hjärta.
Du kan föreställa sig att det skulle vara mycket svårare att göra detta om du höll svärdet med vänster hand framåt.

Med båda parter i detta strategiska utgångsläge, kan det tyckas att ett dödläge skulle kunna vara för evigt. Men även vid en nästan omärklig förändring i andningen eller förnimmandet av en vacklande blick, kan den ena sida se en öppning och plötsligt attackera den, genom att utgå från seigan – och striden tar sin början. Eller som i vårt fall, vi börjar vår träning.

Annonser