Etiketter

, ,

berget Hiei fanns ett kloster där Shugendo munken So-Oh befann sig. I deras tradition ingick att lämna sin bostad för att leva och bo i tre år i en grotta, och för att där utsätta sig för naturens prövningar för att komma i kontakt med sanning och upplysning.

Det var under en sådan prövning som han en natt hade en mystisk dröm som fick honom att forma den buddistiska Tendai Shugendo sekten och etablera högkvarter på Hiei berget. Lärjungar till honom finns än idag på Hiei och några ägnar sig åt Shugendo – bergsasketism: att rena sig själv genom prövningar och vedermödor bland bergen.

En bit ifrån Hiei berget finns en liten by med namnet Togakure (idag kallad för Togakushi), i Shinano prefekturen. Någon gång under 1161 föddes samurajen Daisuke Nishina där.

Togakushi shrine

Togakure/Togakushi helgedom

Tidigt i sitt liv var han Shugendo munk vid klostret på Togakure berget. Denna erfarenhet komma att spela en viktig roll när Daisuke senare etablerade sin stridskonst som senare kom att kallas för Togakure ryu ninjutsu.
Det är viktigt att förstå de historiska och politiska orsakerna som ledde till grundandet av Togakure ryu.

Daisuke Nishinas far var Yukihiro Nishina, som var en högt rankad samuraj i tjänst hos Yoshinaka Minamoto, den förste Shoguns kusin.

När Yoshinaka Minamoto bara var ett barn, lejde en rivaliserande klan en lönnmördare (jap: hitokiri) för att döda honom och hans mor. De flydde då i hemlighet till en bonde i byn Kiso, som var deras familj trogen. Byn Kiso låg i närheten av byn Togakure.

Troligen var det denna närhet som resulterade till att Yukihiro Nishina erbjöd sina tjänster till honom. Flera år senare besegrade Yoshinakas familj rivalerna och blev härskare över hela Japan. Men familjeöverhuvudet, tillika den nye Shogun, såg halvbrodern Yoshinaka som ett hot mot sig och uteslöt honom från makten.
Yoshinaka Minamoto bytte då sitt namn till Yoshinaka Kiso, efter byn där han levde. Att byta namn efter boende var vanligt på den tiden i japan.

År 1184 attackerades Yoshinaka av sin halvbrors armé, 60 000 krigare slog ned mot Yoshinakas armé i närheten av Kyoto. Slaget kom att kallas för ”Awaza no Kassan”, och Yoshinaka Kiso dog på slagfältet med en pil i sitt öga. På hans sida slogs även Yukihiro Nishina från Togakure, som också dog, och hans 16 årige son Daisuke Nishina, som överlevde.
Eftersom Daisuke var på den förlorande sidan, tvingades han att ta till flykt och kom därför till Iga. Där gömde han sig i hemliga byar, bland otillgängliga berg. Han bytte namn till Daisuke Togakure, efter sin födelseplats.

Medan han var i Iga, stötte han på Kaiin Doshi. Han var en ”shinobi”, en sk ninja enligt dagens språkbruk, och tredje Soke för Hakuun ryu ninjutsu, en av de ursprungliga ninjutsu systemen vars grundsats baserades på läror från den kinesiske flyktingen Ikai (äka Yi Gai), som även är känd för att fört med sig Kosshijutsu från Kina. Det är också möjligt att Kaiin var släkt med Daisuke och att Daisuke flydde till Iga för att komma i kontakt med honom.

Under Ouho perioden (1161-1162) lärde sig Daisuke Hakuun ryu’s hemliga läror. Han integrerade dessa med sin Shugendo filosofi och lade den första grunden till Togakure ryu ninjutsu. Daisuke var inte ensam om att vara elev hos Kaiin Doshi (suffixen Doshi antyder att Kaiin var ledare i en Shugendo sekt). Med honom fanns även Shima Kosanta Minamoto Kanesada. Han var en högt rankad samuraj som också hade varit med slaget vid Awaza no Kassan, där han blev god vän med far och son Nishina.
Shima blev sårad under slaget och hjälptes av Daisuke att ta fly till Iga. Shima skulle bli den andre Soke av Togakure ryu, och bytte sitt namn till Daisuke Togakure II för att hedra sin räddare efter dennes död. Hans son Goro Togakure, den tredje Soke, är erkänd som den som formaliserade lärorna till det som vi idag känner som Togakure ryu.

Den 11:e, 12:e och 13:e Soke av Togakure ryu tog namn efter huvudorten i Iga regionen – Ueno. Återigen, det var vanligt att ett namn efter orten man bodde eller föddes på. Det är därför sannolikt att Togakure ryu vid deras tid var baserad nära Ueno. Ueno är en ort i norra Iga, men Togakure ryu var aktiv mestadels i södra delen av Iga under övrig tid.

Det är sagt att Hattori klanen var tränad i Togakure ryu. Hattori Hanzo är den mest kända ninja i japans historia. Även medlemmar ur Momochi familjen var utbildade i Togakure ryu, och den 22:e Soke var Momochi Kobei, en släkting till Momochi Sandayu, den näst mest kände ninjan och en ledande personlighet i Iga regionen.

Som med de flesta stridskonsterna under denna tidiga period, hanterades den internt inom familjen och släkten, och huvudmannaskapet överfördes vidare från far till son. Inom Togakure ryu fortsatte det på detta sätt fram till 1600-talet. När den ordinarie ättlingen inte fanns, fick den bäste eleven utom den närmsta familjen ta över traditionen och det var Toda Nobutsuna, som blev den 24:e Soke.

När Toda familjen tog över kontrollen för Togakure ryu kring år 1625, integrerade de även sitt familjesystem Kumogakure ryu ninjutsu till den, som i sin tur var en avknoppning från Iga ryu ninjutsu. De var även huvudmän för Gyokko ryu kosshijutsu och Koto ryu koppojutsu och från med denna tid punkt kom alla dessa ryu-ha att föras vidare tillsammans.

Den 32:e Soke för Togakure ryu var Toda Shinryuken Masamitsu, som bodde i Akashi. Han var under en kort period fäktmästare för Shogun. Han drog sig tillbaka från denna tjänst 1865 och fortlevde sina dagar som kotknackare/osteopat.

Hans dotterson var Takamatsu Toshitsugu och som gick i lära hos honom för att bli den 33:e Soke. Takamatsu var även förordnad som munk inom Tendai Shugendo, nästa tusen år efter dess grundande av munken So-o. När Masaaki Hatsumi mötte Takamatsu sensei på slutet av 50-talet anade han föga att han skulle bli den 34:e Soke.

Det som kännetecknar Togakure ryu’s läror är att de är helt konceptuella och baseras på rörelsekonsten i Gyokko ryu och Koto ryu. Det betyder att det är näst intill omöjligt att förstå Togakure ryu om man inte först har lärt sig Gyokko ryu och Koto ryu. Men paradoxalt måste man, när man har lärt sig dessa två system, glömma allt för att kunna ta till sig koncepten i Togakure ryu. Med ”konceptuell” menas att denna tradition inte innehåller några tekniker, bara rörelser. Alla traditionella övningar är endast tomma skal om de inte kombineras med specifik muntligt överförd kunskap – kuden.
Djupet i denna kuden kan förnimmas om man betänker att tex Tonko no kata är sprungen ur en 3500 år gammal kinesisk kunskaps källa som på kinesiska kallas för Dun Jia, även kallad för Kejsarens Feng Shui.

kajutsu.sprängning

I en handskriven densho förklarar Toshitsugu Takamatsu innehållet och prioriteringarna för en ninja ur Togakure ryu i gånga tider:
”Spaning utan att bli sedd är ninjans främsta bidrag till seger på slagfältet. Ninja ska förflytta sig obesett in bakom fiendens linjer och inhämta underrättelser om fiendens styrkor och svagheter. Genom exfiltration ur området utan att hans närvaro blir känt, återvänder en ninja till sina allierade med kunskap om när och var det är lämpligast att attackera och som lämnar fienden i förvirring av det faktum att attacken ”råkade” hända när denne var minst förberedd på det”.

…vilseledning, psykologi, eld och sprängmedel som distraktion, unika ninja-verktyg, kemikalier och läkemedel, även växter och djur, var alla verktyg i ninjans agerande bakom kulisserna på det som senare är kända historiska händelser.

I en personligt tolkad sammanfattning av ovanstående kan man se fyra studieområden för en ninja

  • Vaksamhet/spaning
  • Preventioner/diversion
  • Flykt/reträtt
  • Närkamp

Genom dessa fyra färdigheter korsar fem strimmor för personlig utveckling

  • Mental träning/psykologi
  • Naturliga rörelser/optimerade instinkter
  • Särskilda verktyg och kunskaper
  • Taktik
  • Livsskydd

Ovanstående är basen för studier i ninjutsu i vår Bujinkan Iwato Dojo i Vänersborg.

Annonser