Etiketter

,

Flinchreflexen uppkommer vid överraskning, och är en blixtsnabb reaktion på plötslig stimuli. Det är en neurofysiologisk försvarsrespons, som innebär att man hajar till eller rycker till vid plötslig överraskande händelse.

flinch4

Carney Landis och William Alvin Hunt började 1939 med något som då kallades för startle-reflexforskning genom studier på den ögonblickliga responsen när man hör en pistol avfyras. De studerade framför allt helkroppsreflexen på stimulit, och konstaterade att huvudet kastas fram, att kroppen gjorde en vågrörelse från buken och ner till knäna (som får knäna att vika sig), och att armarna sträcktes ut i riktning mot faran. Reflexen brukar studeras med hänseende till upplevd fara, psykisk spänning och uppmärksamhet.

Flinchreflexen uppkommer i normalfallet 30-50 tusendels sekunder efter ett plötsligt stimuli och är alltså mycket snabbare än någon intränad reaktion. Reflexen är mycket känslig för habituering, men kan också mycket snabbt återkomma vid nya stimuli. Hur den reflexen fortlöper beror på personens uppmärksamhet och träning kring stimulit.

Reflexen beror också på den spontana upplevelsen av fara förknippad med plötsliga ljud, och hänger ihop med flykt- och kampresponsen. Reflexen blir starkare och mer långvarig av att stimulit upplevs som obehagligt, oavsett om stimulit är ett ljud- eller synintryck. Också förväntningar vid tillfället när reflexen triggas igång påverkar dess styrka: om personen under tiden hör talas om en farlig situation blir reflexen intensivare än om den triggas igång mot bakgrund av neutrala sinnesintryck. Chock ger den mest uttalade reflexen och kan i värsta fall leda till att hela kroppen stelnar, den s.k. freeze-responsen.

Intrycket av huruvida stimulit är behagligt eller obehagligt påverkar också hjärtfrekvensen. Människor med ångest har förstärkt flinch-reflex. Psykopater däremot reagerar mindre eller inte alls affektivt på negativa stimuli. Personer med depressioner, schizotypi och som är gamla reagerar mindre på positiva stimuli.

Flinchreflexen är vår plattform för skydd mot överraskande angrepp. Den är mycket mer effektiv än någon intränad respons eftersom den är inetsad i vår DNA. Våra inbyggda överlevnadsinstinkter är mycket mer tillförlitliga än ett kognitivt intränad muskelminne teknik.

Annonser