Etiketter

, ,

På grund av dynamiken i all närkamp, är motsägelser en del av strategins logik; att göra det oväntade kan vara den säkraste vägen till framgång.

Ständiga positionsbyten och oväntade handlingar från egen sida är inte bara det mest effektiva sättet att nå verkan på angriparen, utan också ett effektivt skydd mot angriparens åtgärder, genom att denne får svårare att förutse våra dispositioner och handlingar.

Studier har statistiskt visat att den som tar initiativet och utdelar första smällen kommer sannolikt även att vinna närkampssituationen. Angriparen har därför en taktisk fördel eftersom denne kan bestämma tid och rum för attacken. Vaksamhet på PINS kan undanröja angriparens överrasknings moment och sannolikt även de-eskalera hela situationen. Men om angriparen lyckas med att penetrera vår säkerhetszon så måste vi förlita oss på våra instinkter och naturliga färdigheter.

jasei goshinjutsu.2

Instinkter

Vi människor har sedan tidernas begynnelse haft bland annat tre överlevnadsmekanismer, inbyggda i det autonoma nervsystemet, som triggas igång när telereceptorerna plötsligt stimuleras av en överraskande signaler. Dessa tre är;

  1. Bort från fara – Detta är den reaktion som utför automatiskt när någonting närmar sig överraskande mot oss, vi ryggar tillbaka. Den kan även illustreras av den instinktiva responsen en bilförare har när denne vid fara trampar på bromsen eller om du som fotgängare möter den bilen och försöker undvika kollision genom att rygga tillbaka.
  2. Skydda huvud – Föreställ dig ett föremål som kommer farande mot ansiktet; den naturliga reaktionen är att händer, underarmar, armbågar och axlar lyfts upp för att skydda ansikte och hals samtidigt som huvudet hissas ned.
  3. Skydda och rotera – Denna skyddsreflex upplevs oftast när man förnimmer en fara i synfältets ytterkant. Kroppen roterar mot faran för att möta den samtidigt som armarna åker upp för att skydda huvudet.

Dessa tre är mekanismer som får oss att reflexmässigt rygga undan ett överraskande angrepp och initieras av en del av hjärnan som kallas för amygdala och föregås aldrig av någon medveten tanke process. Det är mekanismer som till och med föregår vår ”fly eller kämpa respons” – som kommer som en god tvåa – då kroppen laddas med adrenalin och blod pumpas ut till stora muskelgrupper.

Men det räcker inte att endast rygga undan och undvika attacken. Om angriparen får behålla initiativet kommer han för eller senare att lyckas med sin ansats. Det gäller att rasande snabbt stoppa angreppet med t ex ett spärrslag. Den kan också hämtas ur en av våra grundläggande reflexionsmönster, nämligen skydda och rotera. Den rörelsen ger oss ett utrymme att penetrera angriparens skyddszon för att slå eller ramma mot ett primärmål och återta initiativet.

Ichimonji Shako ken är ett koncept för verklighetsbaserad självförsvar som har en plattform i kroppssystemets fysiologiska och psykologiska funktioner. Dessutom innehåller den mekanismer för att överflygla angriparens skyddsreflexer och angriper hans psyke, gör om honom från jägare till ett byte.

Vaksamhet

All självskydds utbildning måste börja med dess viktigaste komponent som är vaksamhet.
Att vara vaksam på sig själv, på potentiella angripare och på sin omgivning. Det handlar om kommunikation och perception med potentiella angripare på både fysisk och mental nivå.

Angripare är ute efter ett lätt offer för att snabbt få tag på pengar, prylar eller prestige. Denne eller de angriper endast om de tror att offret är lätt att överraska och slå ned.
Med vaksamhet tar man ifrån angriparen dennes främsta taktiska fördel – överraskningen. Genom att vara vaksam sänder man med sitt kroppsspråk två slags signaler till en angripare i försåt:

  • ”Jag ser dig. Du kan inte överraska mig”
  • ”Jag är inget offer. Jag slår tillbaka!”

I det allra flesta fallen kommer angriparen att undvika den vaksamme, men ibland uppfattar han inte dessa signaler och går till attack. Och då måste man ta till Gosha dori.

Annonser