Etiketter

, , , , ,

Ordet taijutsu har flera olika tolkningar och handlar om i sin innersta kärna om rörelsekvalité, om hur man under utövandet av Budo drar fördel naturlig biomekanik, fysiologi, psykologi och erfarenheter från slagfälten så långt som tusen år bakåt i tiden.  Alltför ofta kan man se tolkningen om att taijutsu är lika med närkamp utan vapen inkluderande memorering av trix och tekniker. Det kan vara det, men behöver inte bara vara det. Taijutsu är något mycket mer som vi även har bakom alla de verktyg och vapen vi använder på träningen och i vardagen. Närkamp utan vapen har Hatsumi sensei benämnt kumi uchi i boken Togakure ryu Ninpo taijutsu (1984). I boken Sengoku Ninpo Zukan (1978) skriver Hatsumi sensei om ningu – ninja verktyg och vapen – och om ningi – ninjans tekniker och metoder och hur man använder taijutsu bakom dessa för att skapa stridstekniker. Användningen av dem är något man kan läsa sig till t ex i skriften Shoninki (1682), men själva skickligheten – essensen i rörelsekvalitén – kan man aldrig lära sig utan en mästare.

Akimoto, Takamatsu och Hatsumi
En mästare är en person som inte bara lär ut tekniker och delar av sin kunskap utan även delar med sig av sig själv. Det är en person som förkroppsligar rikligheten och fullständigheten av sin tradition/lära.
Tyvärr är vi människor de enda varelserna på jorden som måste lära sig att bli naturliga. Märk väl att det är skillnad på vad som är normalt och på vad som är naturligt.

Vår taijutsu handlar om att utveckla den essensen och de rörelsekvalitéer som hjälper oss att skydda livet (jap: goshinjutsu); vårt eget och andras. Det handlar inte bara om att behärska specifika tekniker och metoder. Faktum är att man kan ta fördel av vilken kamperfarenhet som helst och använda det med taijutsu essensen.

Det är inte teknikerna som skiljer vår art från andra kampmetoder eller kampsporter. Det handlar inte heller om kulturella skillnader som om vilket världsdel metoden har utvecklats i, eftersom taijutsuns essens är universell. Det handlar inte heller om vilken historia som ligger bakom vår art, eftersom essensens rörelsekvalité är tidlös.

Ett av de japanska tecknen vi använder för taijutsu 體術 är egentligen allt som behövs för att förklara vad det är. Tecknet för tai 體 betyder ”essens” eller ”ursprunglig natur”, förutom att den också kan tolkas som ”kropp”.
När du kommit till insikt om essensen i 體 så kan du använda alla tekniker och trix som finns och dessutom improvisera fram nya. Du kan även använda alla vapen, både gamla och moderna och de som ännu inte är uppfunna. Du kommer att instinktivt att använda rätt strategi och taktik på varje enskild unik situation uppstår och där du behöver ingripa.

Annonser