Etiketter

, ,

De japanska Dai-shihans har fått mig att omvärdera min syn på de grader som delas ut inom vår dojo. Det handlar mer om utveckling och en utvecklingsplan än om grader och graderingssystem. De har gett mig personliga råd, som jag tänker behålla för mig själv, men under hela tiden sedan dess har jag funderat kring vad vår pedagogiska modell har för innebörd för stridskonst [bugei] och med hjälp av japanska buyu har jag utvecklat dessa tankar:

Sho-dan
sho (初: först): sho (緒: börja, inleda)
Sho-dan: nivån för inledning av studier i bugei (shinken gata)

Det handlar om att acceptera sig själv och att bli accepterad av andra. Avslappnade inyo-rörelser är ett kännetecken för detta.

Ni-dan
ni (二: två): ni (荷: last)
Ni-dan: nivån då man lastar på med kunskap och information om Bugei

Om lasten: tung och förvirrande last är bra för övning, hög rörelsekvalité är bra för din utveckling. Öppna upp ten-chi…

San-dan
san (三: tre): san (産: producera)
Den nivån då Bugei producerar användbara läror och tankar
Producera inte auktoritet, begär eller våldskapital, bara sådan som är altruistiskt och bra för omgivningen. Koordinera foot-spine-hand i öppna och slutna rörelsekedjor…

Yo-dan
yo (四: fyra): yo (与: utmärkelse)
Graden för de personer som utmärks som Bugeisha – ”stridskonstnär”.
Det är en försynens utmärkelse. Värdet av utmärkelsen Bugeisha är svårförståelig. Du behöver inte intellektualisera det, bara förnimma det

Go-dan
go (五: fem): go (悟: perception)
Den första nivån av perception.
Detta är en transitpunkt, inte ett slutmål.
Om du missförstår detta, blir go (悟: perception) till go (誤: misstag).

”Go-dan är det nya sho-dan!” sa Noguchi sensei
Sakki-test är nålsögat för denna nivå. Som shidoshi erhåller man Techijin ryaku no maki.

Roku-dan
roku (六: sex): roku (禄: belöning)
Nivån för den som har förmåga att utveckla idéer och tankar i Bugei.
Belöningen är inte prestige. Inte heller mäter man det i antalet tekniker eller elever.
Om du upplever belöningen som något som tillfredsställer ett begär, så har den inte sitt ursprung i Bugei.
Du växer som människa…

Shichi-dan
shichi (七: sju): shichi (至智:  bli vis)
Nivå för den som blir vis och samlar kunskap genom Bugei.
Kunskap är tillfälligt. Använd den när den behövs, men överge den sedan till förmån för annat.
Undvik stereotyper.

Hachi-dan
hachi (八: åtta) : hachi (破智: förgör visdom)
Nivå då man förgör visdom och bryter ner kunskap.
Nu är det dags att göra sig av med visdom. Visdom är bara ett verktyg.
För att utvecklas, måste du göra dig av med kunskap som håller dig fast.
Öva hajutsu.

Kyu-dan
kyu (九: nio): kyu (究: det ultimata, undersöka, )
Nivån för det ultimata för en Bugeisha.
Men fastna inte i det ultimata, det är bara ett ord, sök vidare!
Undersök och upplev våra nyckelrörelser och sinnesförnimmelser.

究 kan uttalas som kiwameru, som i sin tur kan skrivas som 極, som i sin tur är del av termen gokui 極意. Ordleken tar aldrig slut.

Ju-dan
juu (十: tio): ju (咒: mantra, 受: acceptera, absorbera, släppa efter, frigöra sig)
Uke nagashijutsu är ett kännetecken för denna nivå.

Vår mantra är: Shikin haramitsu dai komyo – släpp taget för att komma över till andra sidan.

För att erhålla denna nivå krävs rekommendation av tre Shihans. En av dem bör vara den som förrättade ditt godan-test.

Grader är inte för mätning. Bugeisha bör betrakta en grad som en last eller en tung vikt.
Vi förleds lätt av grader, auktoritet, ära eller kunskap.
En bugeisha måste sträva efter att frigöra sig från allt alltid överallt.
Om du inte kan det, blir din grad (ranku ランク) till en störning och smärta (ranku 乱苦)

Annonser