Etiketter

, , , ,

Seinen goshinjutsu.nawa7

Haya nawajutsu är ett snabb sätt att snara en person (shibori gata på japanska), till skillnad från att binda fast någon (shibari gata på japanska).

Det idealiska var att applicera haya nawa (kan översättas till ”snabb rep”, eller ”snara” som vi också kallar det) på motståndaren inom 10 sekunder, skickligt, vackert och utan risk för skada på motståndaren.

Haya nawa användes enbart för att gripa personer som misstänkta för brott. Eftersom personen inte var en dömd brottsling före rättegången, fick inga knutar används för att inte orsaka skam. Att bli fastbunden var en stor skam i forntida Japan och kopplades ofta samman med tortyr.

I stället för knutar, användes endast öglor eller rep som lindades runt sig själv ett par gånger och så kunde tillfångatagaren då hålla den fria änden i handen, som på bilden ovan.

Replängden kunde variera beroende på skola. Varje skola hade sina metoder och det var inte förrän Shibunoka’s (stadspolis bestående av ex-ninja) aktiva period under Tokugawas styre som metoderna började standardiseras. Hon nawa (som användes för shibari gata) kunde vara mellan 3,5 och 11 famnar medan Haya nawa varierade mellan 2,5 till 3,5 famnar. En del skolor använde betydligt kortare rep för haya nawa, andra kunde t ex ha en krok i ena ändan [kagi nawa].

Inom Takagi Yoshin ryu t ex användes 10 – 15 cm långa snören (sansun nawa och gosun nawa) och handdukar (tenugui) för att låsa personer. Detta brukar klassificeras som ”kari nawajutsu”.

En specialitet för Gyokushin ryu var haya nawajutsu i en form av snärjning av fienden med hjälp av ett dubbelvikt snöre[himo waza] med en eller flera öglor, eller genom att kroka denne [kagi nawa]. För att lyckas med detta krävs det enligt Hatsumi sensei en extrem god förmåga till jutaijutsu

Annonser