Etiketter

, , , , , ,

I sin bok ”Togakure ryu Ninpo Taijutsu” från 1984 skriver Hatsumi sensei om vikten av att kunna bemästra sina instinkter.
Det som för många är slutmålet med vår träning – att klara godan testet – är i verkligheten bara början på den långa Budo vägen…

”Graderingen för godan i ninjutsu, såsom den utövas i min Bujinkan dojo, går enligt följande:

Eleven sitter på golvet med sina ögon stängda. Jag står bakom med svärd i min hand. När jag hugger med svärdet, använder jag en ursprunglig vilja att döda (sakki 殺気) eleven.

Om han undviker attacken framgångsrikt, erhåller han godan – 5:de dan. Detta är det första steget för Bufu* och den startar här.”

Numera kan testet utföras av en shihan med 15 dan i närvaro av Hatsumi sensei. Men fortfarande är detta bara början på en lång vandring på Budo’ns väg. På 80-90 talet var detta något unikt, det fanns inte så många som hade klarat av testet och det byggdes upp myter kring de som hade klarat det. Föga visste vi då att detta bara var en test för att se om vi hade förmåga att ta till oss lärdomar på fler sätt än bara via ögon och öron.

Det krävs inget speciellt för att klara av denna test. Det är snarare så att man måste skala av en massa beteendemönster och friktion för att bli godkänd, fast det i sig är ett hinder för många. Inte heller är detta ett tecken på att man har på något sätt en mer överlägsen taijutsu än andra som inte har gjort testet. Det finns faktiskt personer som inför Hatsumi sensei har gjort godan testet framgångsrikt utan att ha en endaste träningstimma bakom sig.

* Bufu är ett begrepp för de överlevnadsinstinkter vi har inbäddade i oss. Termen betyder ”stridens vind” i direkt översättning från japanska .  Taijutsu betyder i detta sammanhang ”kroppens färdigheter” och avser de impulsrörelser som stridens vind väcker och triggar igång.

Annonser