Etiketter

, , , , ,

Ikai är en person som förekommer i förhistorien till många av våra skolor.

I förhistorien till Iga ryu, Gyokko ryu och Togakure ryu omnämns en person vid namnet Ikai som en ursprungskälla till dessa skolor. Namnet Ikai [異匀], med det alternativa uttalet “Ibou”, kan tolkas som ”en karismatisk person” (I 異) från ”utlandet” (kai 匀). Namnet går även att tolka som ”annorlunda person”, dvs kanske en ”transgender”? En man som klädde sig som en kvinna eller tvärtom?

Tecknet [異] symboliserar ”en person med demonhuvud”. Det kinesiska uttalet av dessa tecken är ”Yi Hui” eller Yi Gai”, men med samma betydelse. En hypotetisk slutsats man kan dra är att Ikai var en främling och annorlunda även i Kina, kanske ursprungligen av ett folkslag från östra Kina.

I Hatsumi senseis bok Sengoku Ninpo Zukan (s.81) från 1978 skrivs det om Ikai enligt följande:

”Under Huang You’s första år (1049 evt) gick Ikai från Sijiang i landsflykt till det avlägset belägna Japan, efter att förlorat kriget mot Ren Zong’s armé, på Qidan’s och Xia’s sida. Han kom till Ise och bosatte sig i en grotta på Iga”.

Shandong

Shandong

Sijiang är sannolikt samma region som Shandong [山东] i dagens Kina. På grund av sitt läge på den nordkinesiska slätten kom Shandong-området tidigt i beröring med den kinesiska civilisationen vars vagga ligger strax väster om den nuvarande provinsen. Båda de första historiska belagda dynastierna Shangdynastin och Zhoudynastin, kontrollerade västra och centrala Shandong. Själva Shandonghalvön låg dock länge utanför det kinesiska inflytelseområdet. Där bodde det folkgrupper som kineserna gav namnet Dong Yi och som betraktades som barbariska, d.v.s. nomadiska.

Ovan nämnda Ren Zong var kejsare Song Renzong av Song dynastin, regerade mellan 1023-1063. Hans riktiga namn var Zhan Zhen och var en kejsare i den norra Song dynastin.

Xia är även kända som Hsia och Qidan är också kända som Khitan. De var båda ett folkslag som var besläktade med Tunguser, som i sin tur var ett folkslag som levde i nordöstra Sibirien. De var ett betydande nomadfolk som dominerade delar av det som idag är Manchuriet och Inre Mongoliet. Det ryska ordet för Kina, Kitaj, anses härstamma från Khitan, liksom den äldre Kina-benämningen på engelska – Cathay.

Om nu Ikai hade varit en kines som slogs på Khitanernas och Hsia/Xia’s sida mot Song dynastin, så kan man förstå att han var tvungen att fly den kinesiska kontinenten vid nederlag, men mer sannolikt är det nog att han var en Khitan.

Muntlig tradition säger att Ikai hade varit en general, och var mycket skicklig i hicho ongyo no jutsu. Det sades att främlingar, som Ikai, Yi Gyokko (Yao Yu Hu) och Cho Busho (Zhang Wu Sheng) spred kunskapen om hichojutsu, tode koppo jutsu, senban nage jutsu och liknande till Japan. Ur detta föddes senare Gyokko ryu kosshijutsu, Koto ryu koppojutsu, Gyokushin ryu kosshijutsu och Gikan ryu koppojutsu m.fl.

Om man betänker att alla Koga ryu ninjutsuns 53 traditioner, och Iga ryu ninjutsuns 30 traditioner utvecklade happo bikenjutsu baserad på Gyokko ryu’s läror, så kan det sistnämnda anses vara den äldsta källan till japansk stridskonst.

Sakagami klanens mon

Sakagami klanens mon

I en text av Takamatsu står det att Ikai hade två elever under Johou perioden (1074-1077), nämligen Gamon Doshi och Hogenbo Tesshin. Ninjutsu grundlades därmed under perioden mellan 1049 och 1077.

En alternativ bakgrund för Ikai är att han egentligen var samma person som Hogenbo Tesshin. Orsaken finns i boken Essence of Ninjutsu, på sidorna 121-122. Där berättar Takamatsu en historia om en gammal man som samtalar med två elever. Den gamle mannen berättar om kriget när han slogs på Kittan Ka’s (d.v.s. Khitan och Xia) sida mot kung Jinso. Jinso är det japanska uttalet av det kinesiska tecknet för Renzong.
Berättelsen om den gamle mannen stämmer överens med berättelsen om Ikai i Hatsumi senseis bok Sengoku Ninpo Zukan (finns endast på japanska). I Essence of ninjutsu, på sidan 122, omnämns att den gamle mannen är Hogenbo och eleverna benämns som Ryutaro och Dosan.
Enligt boken blev Ryutaro senare den store ninjutsu mästaren ”Garyu Doshi” och Dosan fortlevde vidare under namnet Tendo Sakagami. Denne Tendo Sakagami kan vara samma person som Sakabe Tendo (nämnd i förhistorian till Togakure ryu och Shinden Fudo ryu Dakentaijutsu).

Otomo klanens mon

Otomo klanens mon

Enligt muntlig tradition blev Ikai när han kom till Japan presenterad för Otomo klanen som erbjöd honom en fristad i den avlägsna Iga regionen.
Otomo, som betyder ”stor eskort”, var en militär klan som ansågs sig vara ättlingar till Amaterasus sonson, som pacificerade Japan. Otomo klanens makt sträckte sig från tidig Yamato period (250–710) fram till Sengoku perioden, och spände därmed över 1100 år.
Mellan Yamato och Heian perioden hade Otomo höga militära poster i det kejserliga hovet, som t ex kaptener i livgardet för kejsarinnan Suiko.
Den mest berömda ninja familjen – Hattori – var medlemmar i denna klan. Enligt en legend bestod livgardet av krigare av Hayato folket och det är därför möjligt att Hattori familjen kom ur detta ursprungsfolk.

Enligt samma legend utbildade Ikai (ibland även omnämnd som Chan Basho i Koto ryu dokumentation) delar av Otomo klanen i en unik form av stridsteknik – d.v.s. sig det som idag känner till som ninjutsu, kosshijutsu och koppjutsu.

Annonser