Etiketter

, , ,

Alltför ofta kan man se tolkningen om att taijutsu är lika med vapenlös kamp. Det kan vara det, men behöver inte bara vara det. Taijutsu är den rörelsekvalité vi även har bakom alla de verktyg och vapen vi använder på träningen och i vardagen. De vapenlösa teknikerna har Hatsumi sensei kallat för Kumi Uchi i boken Togakure ryu ninpo taijutsu. Kumi kan tolkas till ”att greppa” eller ”att brottas” , medan uchi betyder slag. I vår dojo har vi döpt detta till ”råbrottning”.

En hemmasnickare kan lära sig att använda olika verktyg för husrenovering genom att läsa i böcker, se på tv-program etc, men den skicklighet man måste ha för att använda dessa kan man bara lära sig med att använda dem under lång tid genom ”trial and error”. Tiden kan dock förkortas om man har haft en bra lärare som i sin tur haft en bra lärare osv. Det kallas för en lång tradition och går inte att ersätta med en hemmagjord utbildningsplan.
I texten nedan ur Sengoku Ninpo Zukan skriver Hatsumi sensei om ningu – ninja verktyg och vapen –  och ningi – ninjans tekniker och metoder. Användningen av dem är något man kan läsa sig till t ex i skriften Shoninki från 1682, men själva skickligheten – essensen – kan man aldrig lära sig utan en god lärare. En ninja under Sengoku perioden (1467 – 1568) hade dessutom inte råd med ”trial and error”, eftersom dennes liv stod på spel.

Vår taijutsu handlar om att utveckla den ”rörelsekvalité” som hjälper oss att skydda livet, vårt eget och andras. Det handlar inte om att behärska specifika tekniker. Faktum är att man ta fördel av vilken kamp erfarenhet som helst och använda det med ”rörelsekvalité”. Det är inte teknikerna som skiljer vår art från andra kampmetoder eller kampsporter. Det handlar inte heller om kulturella skillnader som om vilket världsdel metoden har utvecklats i, eftersom vår taijutsu’s essens är gränsöverskridande. Det handlar inte heller om vilken historia som ligger bakom vår art, eftersom rörelsekvalitén är tidlös.

Det japanska ordet vi använder för taijutsu [體術] är egentligen allt som behövs för att förklara vad taijutsu är. Tecknet för tai [體] betyder ”inre kvalité”, förutom att den också kan tolkas som ”kropp”.
När du kommit till insikt om [體] så kan du använda alla tekniker som finns och dessutom uppfinna nya. Du kan även använda alla vapen, både gamla och moderna och de som ännu inte är uppfunna. Du kommer att instinktivt att använda rätt strategi och taktik på varje enskild unik situation uppstår och där du behöver ingripa.

Nu en text som jag översatte för länge sedan och där jag än idag kan hitta korn av kunskap som ja g känner leder till ökad insikt om [體].

Ur Sengoku Ninpo Zukan, av Hatsumi Masaaki (1978), fritt översatt

Taijutsu är nödvändigt för en ninja för att kunna använda ningu och utföra korrekta ningi. Först när man har en stark och smidig taijutsu som kan anpassas till alla förändringar, kan man använda ningu. Utan taijutsu blir alla tolkningar av texter eller slutledningar om hur man använder ningu värdelösa. Inom ninpo fortlever ninjans särskilda taijutsu eller stridskonst, som även kallas ninpo taijutsu, kosshijutsu eller koppojutsu.

Ninja måste hålla sig skärpta och smidiga. De måste ha en utmärkt spänstig förmåga. Det finns olika metoder för att öva upp denna spänst.
I träningen ingår även sätt att öva tekniker med händer, fingrar, nävar och sparkande fötter mot en stock omlindad med halm och överdragen med tyg. På detta sätt övar man upp en stark, smidig och flexibel kropp.

Man övar även shotenjutsu löpteknik och sokusho-ho sprintmetoder. Vidare, man övar sig även i kroppsförflyttningar som kallas för taihejutsu. T ex man lär sig taihenjutsu om motståndaren plötsligt hugger framåt, genom att man rullar eller flyr åt sidan eller genom att kontra och ta motståndarens svärd. Eller om motståndaren stöter svärdet bakifrån, genom att man snabbt sjunker ned, rullar bort och gömmer sig.

Sedan tränar man sig i en karaktäristisk övning för ninja som kallas kihon happo. Kihon happo är viktiga grundläggande tekniker som övas när man är nybörjare, men som återigen dyker upp när man har utvecklats och lärt sig andra shinobi waza. Taijutsu innehåller även tekniker för kyojitsu tenkanho. T ex kan man, när man kommit i närkamp med motståndaren, agera som om man tänkte kasta åt vänster, men gå in på den högra sidan. Man utvecklar detta genom att frigjort växla mellan kyo och jitsu, genom att visa kyo där det finns jitsu eller använda kyo för att skapa jitsu.

Närkamp i Togakure ryu ninpo taijutsu, såsom taijutsu ukemi kata, shinobi gaeshi kata och hiden kata är kraftfulla och snabba stridstekniker som även kan kombineras med ningu.

Terminologi
Ningu – ninja verktyg/vapen
Ningi / Shinobi waza – ninja tekniker/metoder (t ex kihon happo)
Shotenjutsu – ”stiga upp till himmelen” tekniker
Sokuso-ho – snabba fot metoder
Kyojitsu tenkan-ho – metod att växla mellan ”tomhet och innehåll” , subjekt och objekt

Ukemi – omslutning med kroppen
Hiden – hemlig överföring

Annonser