Grunden till vårt manövertänkande [Kurai Dori] är över 2300 år gammal och finns skriven i en bok benämnd Krigskonsten av Sun Tzu.

Här en kort sammanfattning av den:

Sammanfattning av Sun Tzu

Övergripande
För omkring 2300 år sedan skrevs Krigskonsten av Sun Tzu, en bok som är aktuell än idag och används av lärosäten för militär strategi. Innehållet i boken kan kategoriseras i två delar, strategi och taktik och är uppdelat i 13 kapitel.
Den fördes till Japan

Kapitel 1 – Planering
Jämför tillståndet mellan din sida och motståndarens före slagets början och beräkna sannolikheten för seger.
(1) Strid för ej startas utan eftertanke. Det handlar om nationers framtid och människors liv och död.
(2)Fem kvalitéer för en ledare; chi [intellekt], shin [tro], jin [medmänsklighet], yu [mod] och gen [korrekthet].
(3) Fly från strider du inte kan vinna.
(4) Vilseled motståndaren, stör honom och få honom ur balans.
(5) Håll låg profil, skryt inte med din kraft och kunnande.

Kapitel 2 – Krigföring
Om orkestrering av krigsmakten och om kopplingar till nationalekonomi.
(1) Avsluta striden så snabbt som möjligt. Tid är dyrbart
(2) Undvik långa fälttåg.
(3) Utnyttja motståndarens resurser
(4) Goda taktiker avgör ett lands öde
(5) Strid består av illvilliga manövrar. Odla ett gott hjärta.

Kapitel 3 – Strategi. Att vinna utan att kämpa.
(1) Bästa segern är den som skonar motståndaren.
(2) Bästa sättet att kämpa är att få motståndaren att ge upp, nästbästa är att isolera motståndaren och sämsta metoden är att attackera ett fort.
(3) Om du är svagare än motståndaren, fly snarast. Kämpa inte mot en motståndaren som du inte i förväg vet om att du kan besegra.
(4) Om Regenten har tillit till Befälhavaren kommer att riket att bli starkt.
(5) Regenten kan orsaka olycka och blodspillan om han A. Ger order utan att känna till omständigheterna. B. Han blandar sig i militära planer. C. När han bryter befälsordningen.

Kapitel 4 – Försvar och anfall
(1) Befälhavaren formerar sina trupper utgående från given situation.
(2) Det är lätt att skapa en vinnande plan och metod, men svårt att genomföra den.
(3) Om situationen inte medger seger, förstärk ditt försvar.
(4) Den gode befälhavarens segrar passerar obemärkt, han vill inte bli prisad som en hjälte.
(5) Det går inte att kraftsamla efter att striden har påbörjats.

Kapitel 5 – Anfallsformer
(1) En Armé utan organisation är bara ett rövargäng.
(2) Tydliggör kommunikationsvägarna.
(3) Kraftsamling ur individuella färdigheter ger överlägsenhet.
(4) En Armé med tydliga mål är starkt.
(5) Vattenströmmar kan förflytta stora stenar.

Kapitel 6 – Styrka och svagheter
(1) Samla dina styrkor och få fienden att sprida ut sina.
(2) God befälhavare tar initiativ, och behåller den.
(3) Om fienden vilar, gör dem trötta. Om fienden är mätt, gör dem hungriga. Om de står still, få dem att röra på sig.
(4) Dölj dina svagheter.
(5) Angrip svagheter i fiendens anfall.

Kapitel 7 – Manövrar
(1) En cirkelrörelse kan ibland vara effektivare än en genväg. En fienden som förlitar sig på sin överlägsenhet blir slarvig.
(2) Nackdelar kan omvandlas till fördelar.
(3) Det är viktigt att känna till omgivningarna.
(4) Utan spaning ingen aning.
(5) Förstör fiendens moral. Vilseled fiendens general.

Kapitel 8 – Taktiska variationer
(1) Slå inte läger i osäker terräng.
(2) Försumma inte diplomatin när du färdas i öppen terräng.
(3) Söla inte i lägen där det är svårt att förflytta sig.
(4) Ha alltid en flyktplan.
(5) Slåss som om det vore ditt sista slag.
(6) Uppenbara förflyttnings vägar måste undvikas för att vända motgång till framgång.
(7) Betänk inte vem du skall dräpa, utan vem som skall skonas.
(8) Undvik belägring, anfall strategiska mål
(9) Om regentens order inte främjar krigföringen, bortse från dem.

Kapitel 9 – Uppmarsch
(1) Undvik berg och dalar.
(2)Rasta på höjder för att kunna spana.
(3) Anfall aldrig i uppförsbacke.
(4) Man kan vinna varje slag om man har förstått principerna för krigföring vid berg, vid floden, i träskmarker och på jämn mark.
(5) Lär dig att läsa himlen och jorden för att avslöja fiendens plan.

Kapitel 10 – Terrängen
(1) Det finns följande terrängtyper: lätt, svår, neutral, pass, brant och avlägsen.
(2) En armé kan lida nederlag som en följd av flykt, ordervägran, sammanbrott, systemchock, upplösning eller panik.
(3) En bra befälhavare är guld värd.
(4) En bra befälhavare drar i fält bara om han är säker på seger.
(5) En bra befälhavare går inte till anfall för att vinna ryktbarhet.

Kapitel 11 – Nio positioner
(1) Det finns bekväma, enkla kritiska, öppna, dominerande, allvarliga, farliga svåra och förtvivlade positioner. Agera efter analys av positionen.
(2) Skär av förbindelser inom fiendens huvudstyrka och dess mindre förband.
(3) Framryck i oväntade riktningar, anfall oförsvarade mål.
(4) Slåss som ormen.
(5) Invagga fienden i falsk säkerhet och slå till sedan när han inte är på vakt.

Kapitel 12 – Brandstriden. Fem brandstridsmål
(1) Bränn fiendens soldater
(2) Bränn deras proviant
(3) Bränn deras transportmedel
(4) Bränn deras vapenarsenal
(5) Bränn deras underhållsförbindelser.

Kapitel 13 – Informationsinhämtning med fem slags spioner
(1) Lokala spioner. Vinn över människor i fiendeland.
(2) Inre spioner. Använd dig av befattningshavare hos fienden
(3) Omvända spioner. Fånga fiendens spioner och använd de för egna syften.
(4) Dömda spioner. Det är spioner som utför saker öppet för att missleda fienden.
(5) Överlevande spioner. Män med skarpt intellekt som uppträder som en dårar med ett luggslitet yttre, men med en vilja av järn. Spionen som till slut överbringar information från fiendens läger.

Citat ur Sun Tzu

– Om du känner fienden och dig själv, är utgången av hundratals strider givna. Om du känner dig själv men inte fienden, får du ett nederlag för varje seger. Känner du varken fienden eller dig själv, är du förlorad.

– Den som vet när han ska strida och när han ska låta bli, är segrare.

– Överlägsen skicklighet består i att bryta fiendens motstånd utan att strida.

– Strategi utan taktik är en långsam väg till seger. Taktik utan strategi är endast bullret före nederlag.

– All strid är vilseledning

– En militär operation inbegriper vilseledning. Även om du är kompetent, framstå som inkompetent. Om du är effektiv, framstå som ineffektiv.

– Tillvaratagna möjligheter mångdubblas.

Annonser