Etiketter

, , , ,

Man vet inte exakt hur Koto ryu grundades, men man tror att det japanska ursprunget går att finna hos en kinesisk militär med namnet Ikai Chan Basho eller Cho Gyokko.
Efter Tang dynastins kollaps år 907 flydde många hovmän till den koreanska halvön och de japanska öarna för asyl.

Enligt muntlig tradition kom Chan Basho till Japan via Korea och fann en fristad i den avlägsna Iga regionen. Där blev han presenterad för Otomo klanen.
Otomo klanens makt sträckte sig från tidig Yamato period (250–710) fram till Sengoku perioden, och spände därmed över 1100 år. Otomo, som betyder ”stor eskort”, var en militär klan som ansågs sig vara ättlingar till Amaterasus sonson, som pacificerade japan. Mellan Yamato och Heian perioden hade Otomo höga militära poster i det kejserliga hovet, som t ex kaptener i livgardet för kejsaren Suiko I.
Den mest berömda ninja familjen – Hattori – var medlemmar i denna klan.

Enligt myten undervisade Chan Basho delar av Otomo klanen i en unik form av stridsteknik. Det är dokumenterat att Chan Basho var kunnig i hicho jutsu, koppo jutsu, senban nage mm. Hans koppojutsu kan vara förgrunden till det som flera hundra år senare kom att kallas för Koto ryu koppojutsu.

Kuki familjens krönika Kukishin ryu Zensho Hyoho Gunraku, nämner att var det samma Chan Basho som ligger till grund den familjens kampart, och enligt den skriften kallades metoden då för Jintai Kyusho Hakuda no Jutsu.

Koto ryu.kurai

Koto ryu.kurai

Koto ryu, som vi känner den idag, organiserades av Sakagami Taro Kunishige kring 1542. Han var även huvudman för Gyokko ryu och det är på grund av honom som dessa två idétraditioner har så många gemensamma drag, som t ex Sanpo Gassho.
På 1600-talet var allt kinesiskt högsta mode i japan och därför avbildades förmodligen en del av våra tekniker med män klädda i kinesiska kläder, som i bilden ovan.

Koto ryu inkluderar även unika och oortodoxa metoder att använda svärd, som ger en åskådare en bild av att svärdsmannen inte kan hantera svärd eller är nybörjare. Svärdsmannen kan växla grepp om svärd och byta ställning på sätt som inte ingick i traditionell fäktteknik.
Unikt för Koto ryu är Mangetsu no kamae, då svärdets hålls på ett sätt att den reflekterar solljus i motståndarens ögon.
Små vapen som kunde döljas i handen var också en del av koppojutsu. Med dessa kunde man attackera motståndarens skelett och har kanske också gett namnet till denna metod: Koppojutsu = ”ben metod”.

Te no uchi

Te no uchi

Annonser