Etiketter

, , ,

Termerna Bugei och Bujutsu användes i Kina för mycket länge sedan, t ex kan frasen ”Bugei Juhappan” ses i boken Water Margin, som påstås ha färdigställts under Ming dynastins begynnelse (senare halvan av 1400-talet).

Skillnaden mellan Bugei och Bujutsu är ganska vag i Japan, men i det tidiga Kina tror man att Bugei användes för att beskriva metoder för vapen som svärd, spjut, stångvapen, stridsyxa, pil och båge etc, medan Bujutsu användes avseende ett helt omfång av ”tekniker nödvändiga på slagfältet”, och inkluderande t ex simning och ridning.

Ordet Budo har först använts med samma innebörd som Bushido. Budo kom senare att betyda kamptekniker från och med Edo perioden, då även andliga aspekter började betonas inom Bugei, genom inkluderandet livsåskådningsformer som Zen, esoterisk Buddism (Mikkyo) och Konfucianism.

Typiska exempel kan ses t ex i Rikutou Sanryaku [六韜三略], en kinesisk bok om stridskonst och krigföring, med begreppet ”Ju yoku sei go”; mjukt segrar över hårt, en fras som användes som attribut till jujutsu, men som hämtats från Taoismen.

I vår nomenklatur tolkar vi Bugei/Bujutsu/Budo med stor stridskonst, som likt vilken annan konstart som helst, existerar utan regler, utan normer eller struktur, och går inte att systematisera eller fånga i en teori.
Det kan inte finnas en all omfattande systemteori om strid, på grund av att all information i strid är ytterst subjektiv och följaktligen inte fastställd eller sann. Det går inte heller att skilja moral och psykologiska faktorer från rent fysiska faktorer och man kan aldrig vara säker på motståndarens innersta avsikter.
Tavelkonstnären börjar sitt värv genom att lära penselteknik och färglära. Därefter är det upp till honom/henne hur kunskaperna skall appliceras på en duk.
På samma sätt är det för stridskonstnären. Man lär sig Kata och Waza och skall därefter applicera det i verkligheten. Vanligen sker detta efter sakkijutsu godantestet inom Bujinkan.

Modern budo-sport; Kendo, Judo, Aikido, Karatedo, Iaido etc är alla formade efter Meiji restaurationen 1868.
Termen Judo hade dock redan börjats användas under senare delen av 1700-talet av Kito ryu efter dess etablering i Matsue-han, under namnet Jikishin ryu Judo. Mannen som återupplivade Kito ryu, Terada Masashige, hade blivit inspirerad av Taoistiska idéer från Hayashi Doshun och Zen principer från Takuan Soho. Han gav troligtvis sin egen Bugei epitetet –Do, därför att han aktivt inkopierat dessa nya livsåskådningar.

Annonser