Etiketter

, , , , ,

Iga är ett område med staden Ueno som centralpunkt, mellan Kyoto och Stilla havet. Den omges av tvärbranta berg, i form av bergskedjorna Suzuka och Murou.
Bland dessa berg levde från 1000-talet och framåt många bergsasketer (shugenja/yamabushi). Området beboddes naturligtvis även av vanliga bofasta men även av många flyktingar som ansåg sig tvungna att dra sig den politiska osämjan i Kyoto.
Iga-bor beskrevs som oberoende, fria från etablissemangets tryck och ansågs av många vara opportunister.

Under Heian perioden (794 to 1185) tillhörde största delen av Iga-regionen det buddistiska Toudai templet som låg i Nara, men under 1350-talet gjorde invånarna revolt och skapade en egen autonom regim.

Republiken kallades ”Iga soukoku ikki”. Den hade ingen envåldshärskande länsherre utan leddes av de 12 ledande klanerna (av ca 50 klaner totalt) i regionen, som hade var sin röst i styret.
Iga republiken var en meritokrati enligt en konstitution, dvs man kunde t ex bli krigare om man utmärkte sig som fotsoldat.
Krigarna från Iga var skickliga i manöverkrigföring och deltog ibland som legosoldater för andra regimer.

1487 attackerade den nionde shogun av Muromachi – Ashikaga Yoshihisa – den södra provinsen Omi som leddes av Rokakku Takayori. Rokkaku hade Iga och Koga krigare i sin sold. Dessa lyckades stoppa Ashikagas framfart och ända sedan dess har män från Iga och Koga (Iga-mono [伊賀者] och Koga-mono [甲賀者]) varit synonymer för Shinobi mono [忍者], en konstellation av kanji-tecken som på 1800-talet kom att uttalas som Ninja [忍者]. Värt att notera att vid denna tid fanns även Toda-familjen i detta område och Rokakku familjen tidigare kallade sig för Sasaki och är grundare av Gyokushin ryu.

I Ashikaga-klanens krönika Nochi Kagami skrivs att
”Angående Shinobi no mono, så sägs det att de kommer från Iga och Koga och kan fritt ta sig in i fiendeborgar i hemlighet. De såg dolda ting och ansågs vara överlägsna. Strateger kallade dem för kagemono hiki”.

Samma källa beskriver även ett specifikt tillfälle:
”På insidan av Shogun Yoshihisa’s läger vid Magari, befann sig Shinobi vars namn är kända över hela landet.
När Ashikaga angrep Rokkaku Takayori fanns familjen Kawai Aki-no-kami från Iga där och stred på ett förtjänstfullt sätt. Sen dess har män av Iga blivit beundrade. Detta är ursprunget till Iga männens ryktbarhet”.

I Go Kagami skrevs något liknande: “Där fanns trotjänare från familjen Kawai Aki-no-kami från Iga med överlägsna färdigheter i shinobi” och följaktligen blev namnet Iga känt. En annan tradition växte fram i Koga”.

I Ofukei Gunki skrevs det: ”Inom Hataya borgen fanns en fantastisk shinobi vars färdigheter var berömda, och en natt smög han sig in i lägret i det fördolda. Han tog flaggan från Naoe Kanetsugus trotjänare Temmago Zamon och återvände med till borgen och satte upp den högt uppe vid porten”.

Iga.karta

Under 1500-talet försökte Daimyon Oda Nobunaga ena japan. Han angrep och utrotade alla autonomier i hela landet.
Iga angreps av honom 1579 och 1581. Den första attacken slogs tillbaka av Iga-krigarna, men Nobunaga återkom med 44 000 man två år senare. (Den totala populationen i Iga på den tiden var knappt 100 000 män, kvinnor och barn).

De Iga-ninja som överlevde massakern anlitades av olika daimyos. Hattori-klanen (som hade fått lära sig ninjutsu av Kumogakure Hoshi, som var kunnig i Iga ryu och Kumogakure ryu) anställdes av Tokugawa Ieyasu.
När Oda Nobunaga mördades fanns Ieyasu i staden Sakai men endast en handfull män till sin förfogande, men eskorterades tillbaka till sin förläning av Iga och Koga krigare.

Senare blev Ieyasu Tokugawa den första Shogun av Edo perioden och många av Iga-mono och Koga-mono blev statstjänstemän.
Ieyasu beordrade Toudou Takatora (f.1556~ d.1630) att ta befälet over Iga-regionen.
Hattori-klanen fick en liten förläning om 3000 koku men ruinerades 1604 ekonomiskt och regeringen tog över deras ninja-operatörer.

Det finns många myter om dessa operatörers status i det japanska samhället. En del kallar dem för ”hinin” – utstötta, medan i andra beskrivningar talar om hemliga sällskap, kontra-kulturer och sekter.

Författaren Stephen Turnbull diskuterar detta i sin ”The Lone Samurai and the Martial Arts”:
”[…] when taken along with an army shinobi were treated as personal attendants serving in an expert occupation. Finally, as the Tokugawa had rules for just about everything in life, it is not surprising to find regulations covering the use of such persons. In 1649, in the bakufu’s laws for military service, only those of 10,000 koku and above were allowed to be accompanied by shinobi when they went to war.”

Detta hänvisar till en uppfattning om shinobi som ett exklusivt vapensystem som endast fick nyttjas av besuttna Daimyos under 1600-talet och framåt. De ingick i Buke – krigarklassen, och deras namn var kända för allmänheten, även om deras metoder inte var det.

Annonser