Etiketter

, , ,

Det finns många teorier om ursprunget till den stridskonst vi kallar för Kukishinden ryu Happo Biken och nästan alla har Kuki familjen i en framträdande roll i dess tillkomst. Här en annan teori som lägger Kuki familjen i skymundan och lyfter fram en känd klan i den japanska förhistorian; Otomo klanen. Det tidigaste omnämnandet av Otomo förekommer i Nihongi krönikan från år 602, där det bland annats skrevs att; ”På vintern, i den tionde månaden, anlände munken Kwanryo från Paekche. Han presenterade böcker om hur man skapar kalendrar, avhandlingar om astronomi och geografi och avhandlingar om konsten att gömma sig bakom en sköld [tonko遁甲] för hovet. Tre-fyra elever valdes ut för att gå i lära hos Kwanryo. Tamafuru, släkt med Yago lärde sig att skapa kalendrar. Koso, ledare för Otomo, studerade astronomi och tonko. Alla studerade tills de förstod allting.” Tonko har en viktig plats inom japansk stridskonst. De två dokumenterat äldsta skolorna – Nen ryu och Tenshinsho-den Katori Shinto ryu – har avsnitt i sin mokuroku om detta. Det finns även en avhandling, skriven av en okänd ”Iga-no-mono”, benämnd ”Hachimon tonko [八門遁甲] som handlar om detta. Även Bansenshukai, en berömd encyklopedi om ninjutsu från 1600-talet omnämner ”tonko”. Men framför allt känner vi igen begreppet från Togakure ryu. Otomo klanens makt sträckte sig från tidig Yamato period (250–710) fram till Sengoku perioden, och spände därmed över 1100 år. Otomo, som betyder ”stor eskort”, var en militär klan som ansågs sig vara ättlingar till Amaterasus sonson, som pacificerade japan. Mellan Yamato och Heian perioden hade Otomo höga militära poster i det kejserliga hovet, som t ex kaptener i livgardet. Livgardet vid denna tid ansågs vara en elit förband med skickliga och erfarna krigare. De var också en del i den aristokratiska Kuge klassen. Kuge var kejserliga rådgivare och administratörer före shogunatets uppkomst. Vid Kamakura shogunatets grundande 1185 fick medlemmar av Otomo klanen posten som Shugo i Bungo och Buzen provinserna på Dazaifu (nuvarande Kyushu). Shugo är att jämföra med den senare tillkomna titeln daimyo. På grund av sin placering på Dazaifu var Otomo klanen även djupt involverade i försvaret mot mongolernas invasion försök 1274 och 1281. De hade även en viktig roll vid etableringen av Ashikaga shogunatet på 1330-talet. Otomo krigare slogs på Ashikaga sidan och stödde honom vid många viktiga slag, inklusive slagat om Sanoyama. Detta stöd ledde naturligtvis att Otomo erhöll många viktiga poster i det nya shogunatet. Otomo är även kända för att vara bland de första som hade kontakt med européer. Otomo Sorin har t ex träffat jesuit missionären Francis Xavier 1549 och 1552 reste med i en grupp av sändebud till den portugisiska kolonin Goa i Indien för att skaffa kunskaper som kunde vara till nytta för klanen. De samlade sina kunskaper i vad som tidigt kom att kalla för Otomo ryu. Det var en ryuha med direkt koppling till Otomo Furumaro. Otomo ryu är källan till både Shinden Fudo ryu, Hontai Kishin Chosui ryu Kukishinden och Houten ryu, och har en koppling även till Koto ryu’s förhistoria. Ursprunget till innehållet till denna skola sägs vara Otomo familjens Amatsutatara Kishin no maki. På sidan 139 i 1978 års version av Bugei Ryuha Daijiten sägs att Otomo ryu var den skola som Furumaros efterlevande har studerat och fört vidare. Kishin dokumentet förvaltades av Izumo familjen som bodde i Nawa-sho där Nawa Shinzaburo Motonaga och Izumo Kanja Yoshiteru grundade då en skola som kom att kallas för Kishin Chosui ryu. Denna ryuha överfördes via Motonaga till Ohkuni Onisanta/Onigenta Kiyosumi. Otomo Furumaro (äka Komaro) är en känd person i de japanska historieböckerna. Det är bekräftat att han reste till Kina 752, som medlem i en 450 man stark eskort för ett sändebud från Japan. Han återvände år 754 som eskort till Ganjin Wajo (688-763), som var den munk som etablerade den buddistiska Ritsusekten, och som dessutom delvis bodde hos Otomo klanen. Enligt vissa källor lärde sig Furumaro kinesisk kenpo under sin vistelse i Kina. Andra källor säger att kunskaperna kom direkt från Ganjin, men det är nog mer sannolikt att det i så fall var någon i dennes omgivning, en livvakt eller betjänt, som är källan, eftersom Ganjin var blind. Det är sannolikt att Furumaro kombinerade kunskaper från Amatsu Tatara Kishin no Hibumi med de kunskaper ha erhållit genom sina kontakter med Kina. Namnet Kishin återkommer senare i både Kishin Chosui ryu, Kukishinden och har inget direkt med Kuki/Kukami familjens Kukishin ryu att göra, enligt Takamatsu sensei i ett brev 1954 till Ueno Takashi (mer om det längre ner). Otomo klanen är inblandad även i förhistoria till Koto ryu. Man vet inte exakt hur Koto ryu grundades, men man tror att det japanska ursprunget går att finna hos en kinesisk militär med namnet Ikai Chan Basho eller Cho Gyokko. Efter Tang-dynastins kollaps flydde många hovmän till den koreanska halvön och de japanska öarna för asyl. Enligt muntlig tradition kom Chan Basho till Japan via Korea och fann en fristad i den avlägsna Iga regionen och där blev han presenterad för Otomo klanen. Enligt legenden undervisade Chan Basho delar av Otomo klanen i en unik form av stridsteknik. Det är skrivet att Chan Basho var kunnig i hicho jutsu, koppo jutsu, senban nage mm. Hans koppojutsu sägs vara förgrunden till det som flera hundra år senare kom att kallas för Koto ryu koppojutsu. Otomo nämns även i det dokument där ordet ”shinobi” [志能備- (med manyogana tecken)] användes för första gången, då det omnämns i en dikt av Heguri Uji no Iratsuke skriven till Otomo no Yakamochi (718 – 785). Den mest kända ninja familjen genom tiderna – Hattori – var en del av Otomo klanen. Under Heian perioden var Hattori även känd för att vara muraji [連] av Iga provinsen, dvs chefer för lokalförsvaret, som kunde bestå av upp till 200 stridande män. En muraji på den tiden var en viktig maktfaktor att räkna med. Hattori familjen påstods ha sitt ursprung i Kina eller Paekche. Ordet ”Kishin” härrör, som tidigare omnämnt, från Otomo familjens Amatsu Tatara Hibun densho och inte på den densho som Kuki familjen har i sin ägo. Takamatsu sensei har skrivit i ett brev 1954, att Yakushimaru Takasada, som var känd för sin skicklighet i bojutsu, och grundaren av Tenshin Hyoho Kukishin ryu, troddes vara medlem i Kuki familjen eftersom skolans namn innehöll ordet ”Kuki” – men det är inte korrekt. Denna ryu var benämnd Kukishin ryu på grund av Kishin Shiho-den no maki. Shiho-den bestod av nio (jap: ku [九]) kapitel med krigiska färdigheter, som gjorde utövaren uppfylld av ”demon anden”, och fick därav namnet Kukishin ryu (nio demon andars skola). Enligt Takamatsu sensei så tog Nawa Shinsaburo Motonaga (också känd ur Nihongi krönikan) Kishin rullorna till Koya berget, där han trädde in i Hosho-an templet, och studerade och bemästrade både stridskonst och litteratur. Senare undervisade han Ohkuni Onitota Otsumaro och en Shingon präst från Kumano med namnet Yakushimaru Kurando. Yakushimaru döpte sin art till Kukishin ryu och Ohkuni Onitota Otsumaro kallade sin för Kishin-den Chosui no jutsu. Även Jinkyo ryu fick sannolikt sitt ursprung här (senare införlivad i Mugai ryu). Kishin dokumentet förvaltades under tid av Izumo familjen, som också ingick i Otomo klanen, och som bodde i Nawa-sho där Nawa Shinzaburo Motonaga och Izumo Kanja Yoshiteru grundade då en skola som kom att kallas för Kishin Chosui ryu. Denna ryuha överfördes via Motonaga till Ohkuni Onisanta Kiyosumi. Enligt samma brev så lärde sig Yakushimaru Kurando bojutsu ur Kishin Chosui ryu (av Ohkuni familjen) och skall då ha skapat en skola med namnet Hontai Kishin Kukishin ryu. Denne Yakushimaru fick senare namnet Kuki av kejsare Godaigo, enligt sägnen pga att han svingade sin stav som ”nio demoner”. Bujinkans Kukishinden Happo Bikenjutsu är innehållsmässigt identiskt med Kishin Chosui ryu och har ingen direkt koppling till Kuki familjens ryuha förutom det förvillande lika namnet som härstammar från Kishin dokumenten. Den indirekta kopplingen är dock bojutsu delen (inkl hanbojutsu) och Takamatsu sensei, som hjälpte Kuki familjen att renovera Kukishin ryu’s mokuroku. En annan koppling är att Hatsumi sensei fick menkyo av Kuki Takaharu i Kukishin ryu bujutsu, ett diplom som även är undertecknad av Takamatsu Toshitsugu. Varför Kishin Chosui ryu bytte namn till Kukishinden har jag för närvarande ingen kunskap om, men Takamatsu var den 38:de Soke i den skolan och han infogade och överlämnade den till Hatsumi sensei under namnet Kukishinden Happo Biken, där denne är den 28:de Soke.

Annonser