Etiketter

, , , , ,

Takagi Yoshin ryu har en bakgrund som går långt bak i historian. Under Yeiroku eran (1568-1579) bodde en shugenja (utövare av Shugendo, ibland även kallade för yamabushi) ur Abe klanen som kallades för Unryu (Molnets Drake) på Funagata berget  i Miyagi området. Viktigt att känna till är att Abe klanen också härstammade från Iga-regionen.

I Bugei Ryu-ha Daijiten omnämns han med namnet So-Unryu, där prefixet So hänvisar till att han var en buddistmunk.
Enligt legenden var han expert på shuriken, bojutsu, yari, naginata och taijutsu så som den beskrevs i krönikan Amatsu Tatara Rinpo Hiden Makimono.
Amatsu Tatara var hemliga texter om hur man regerar och styr ett land, med flera avsnitt om den stora stridskonstens innersta kärna. Dessa rullor förvarades inom Abe, Nakatomi, Otomo och Monobe klanerna och Takamatsu senseis familj erhöll en kopia genom sin släktskap till Kuki familjen ur Nakatomi klanen (även Otomo klanen har kopplingar till vår budo genom Shinden Fudo ryu och Gyokko ryu).

Unryu lärde ut sin metod till Ito Sukesada, en berömd budoka vid denna tiden (1570-talet). Han var av samurajsläkt fråm Katakura Kojuri i Fukushima provinsen. Han la till hanbo, kenjutsu och kodachi till Unryu’s läror och kallade detta för ”Sessho Hiden”, dvs samma som vi idag kallar för ”Juppo Sessho Hiden”. Han i sin tur lärde ut allt till Takagi Oriemon Shigenobu, en ung samuraj från norra japan. Takagi var född 2 april 1625 och dog 7 oktober 1711. Han fick kaiden redan vid 20 års ålder och den 15 augusti 1695 blev han utsedd till shihan för sex olika traditioner som användes inom  Kejsare Higashiyama’s livgarde där han var anställd som befäl och därav kopplingen till Takagi Yoshin ryu som livvaktsskola. Även Takagi lär ha studerat Shugendo av en munk som gick under namnet ”Tengu Yamabushi” och som kom från Tateyama.

Takagi Oriemon budojitsu roku.13

Träsnitt föreställande Takagi Oriemon Shigenobu

Han reviderade, förbättrade och utvecklade de tekniker han fick lära sig av Ito och samlade de under en metod som han kallade för Takagi Yoshin Ryu. Från sin far hade han lärt sig konceptet som genomsyrade hela metoden: ”pilträdet är smidigt, medan det stora trädet kan brytas”.

Metoden kom under årens lopp att kallas för jutaijutsu, jujutsu och dakentajutsu. Den har blivit influerat av Takenouchi ryu jujutsu och Kukishin ryu.
Under 1600-talet blev Soke Takagi Gennoshin Hideshige och Soke för Kukishin ryu, Ohkuni Kihei Shigenobu, vänner efter en vänlig kampövning.
De två mästarna utbytte information och deras skolor blev än mer strukturerade som resultat. och de två metoderna har därför gått genom historien nära varandra.

Takagi Yoshin Ryu kom till Hatsumi senseis lärare Toshitsugu Takamatsu genom två vägar. Genom sin lärare Mizuta Yoshitaro Tadafusa erhöll han den Takagi Yoshin Ryu Jutaijutsu och genom Ishitani Matsutaro Takakage kom den till honom under namnet Hontai Yoshin Takagi Ryu Jujutsu. Värt att notera att även Toshitsugus far, Takamatsu Yoshikichi, hade fått Menkyo Kaiden av Ishitani.
Hatsumi Soke har lärt sig båda varianterna men är endast Soke för Takagi Yoshin Ryu. Soke-skapet Hontai Yoshin varianten hade Takamatsu redan hunnit överlämna till Sato Kinbei Kiyoaki. Hatsumi sensei är den 17:de Soke för Takagi Yoshin Ryu.
Under årens lopp, speciellt under slutet av 1800-talet, har  Takagi’s läror förgrenats flera gånger och idag finns flera skolor som historiskt har en koppling till Takagi Yoshin ryu.

Av Bujinkans nio skolor brukar man vanligen räkna Togakure ryu, Kumogakure ryu och Gyokoshin ryu som ninjutsu skolor. Koto ryu brukar man även koppla till Iga ryu eftersom Momochi Sandayu har varit Soke för dessa skolor. Gyokko ryu är tätt sammankopplad med Togakure ryu, och i Bugei Ryuha Daijiten omnämns Gyokko ryu som ”ninpo”.

Takagi Yoshin ryu brukar kallas för livvaktsskola, men har mycket ”ninjutsu” med i ett av de gamla dokumenten – yurushi no maki.
Där kan man hitta tekniker för mörkerstrid, dolda handeldvapen, metoder för att skärpa de fem sinnena etc, som också förekommer i många traditionella ninja ryuha, och som jag skrev ovan så härstammar även denna skola från Iga som är känd idag för sina ninja/shinobi no mono.
Sammantaget kan man säga att alla nio skolorna har beröringar med det som kan kalla för ninjutsu, även om ordet ninja inte direkt omnämns i dokumenten, t ex i Takagi Yoshin ryu användes termen ”youkai” – spöken, demoner eller fantomer.

Annonser