Etiketter

,

Ordet ”naturlig” är förmodligen en av de mest uppenbara och lätt definierade orden som finns, ändå en av de mest feltolkade och förvirrande termerna.
Det som inom många kampartssystem marknadsförs som ”naturliga rörelser” verkar dra till sig uppmärksamhet och lockar till sig många som vill lära sig ”effektiv självförsvar”… är bara något som leder nederlag och fördärv.

Människans rörelseförmåga, precis som våra närings- och kroppsliga behov, är en del vår artspecifika biologi; ett resultat av evolutionen.
Om vi vill lära oss stor budo, som är biologiskt relevant och autentiskt, måste vi ta en titt på hur vi rörde och förflyttade oss förr i tiden , långt innan det moderna samhället påverkade vårt rörelsemönster. Detta är en primär kvalificerings princip för vår taijutsu; det som inte är evolutionärt naturligt är inte heller effektiv taijutsu.

Självskydd, skydd av livet och stridstekniker som stammar ur teorier, traditioner, konventioner eller intellektuella skapelser är inte ”naturligt”.
Det räcker inte att kunna spåra metoden bakåt till tiden före 1868 (gränsen för koryu metoder enligt många), eller ens 900 år bakåt i tiden. Inte ens 10 000 år räcker.
För en miljon år sedan skapades vår reptilhjärna och i den programmerades allt det beteende som gjorde att människan överlevde som art. Det är när man kan spåra rörelserna och tekniker till att vara kongruenta med reptilhjärnan och det limbiska systemet som vi kan börja tala om ”naturliga rörelser”.

För att få till de naturliga rörelserna för budo tränar vi Sanshin no kata, vårt sätt att kommunicera med reptilhjärnan. Det är övningar då vi skalar av all friktion från våra fysiska rörelser, då vi fokuserar vår mentala energi till att bli ett med den fysiska och då vi även integrerar dessa två dimensioner med den ”andliga” energi som finns inbäddat i vår tradition.

Sanshin no kata är en våra mesta avancerade läror och är långt ifrån det faktum att många endast har förstått det som en uppvärmnings övning. Inte heller är det serie av ”tekniker” för att hantera en angripare.

Annonser