Etiketter

, , , , , ,

Inom moderna kampartssystem finns det en stark övertro på tekniker och vapen. Den som tror att man med snabba knän och armbågar kan slå sig ur alla akuta nödsituationer kan bli obehagligt överraskad vid en skarp situation. Det samma gäller den som tror att i den moderna världen är en effektiv förmåga att hantera kniv eller pistol det enda man behöver när vid en eventuell SHTF situation.

Överlevnad handlar inte om tekniker och beväpning och absolut inte om styrka och snabbhet. Det handlar om taktiskt- och mentalt förhållningssätt, dvs det sitter i huvudet på oss alla och är något har bevisats både på de antika och moderna slagfälten.

Treenig hjärna är en modell av det som finns i huvudet på oss och som används för att beskriva dess tre separata delar och hur evolutionen har påverkat den. Den treeniga hjärnan består av reptilhjärnan, det limbiska systemet och slutligen neocortex.

Att reptilhjärnan kallas så beror på att en reptils hjärna också till största delen består av hjärnstammen och lillhjärnan. Den kontrollerar musklerna, balans, och autonoma funktioner så som omedveten kontroll av hjärta, lungor, mage och lever.
Det limbiska systemet utgörs bl.a. av amygdalan, hypotalamus och hippocampus. Grovt förenklat kan man säga att känslor och instinkter kommer från det limbiska systemet.
Neocortex är den yttersta delen av hjärnan. Här uppfattas och tolkas alla våra sinnen. Motoriken styrs från neocortex.
Skillnaden mellan motoriken som styrs i reptilhjärnan och neocortex är att reptilhjärnan styr grova rörelser medan neocortex sköter fina och exakta rörelser i t.ex. fingrarna.

Djupt inbäddat i vår hjärna ligger två livsnödvändiga kommandon för överlevnad; ”frysfightas eller fly”. Överlevnadsinstinkten är såvida placerad i reptilhjärnan och limbiska systemet allt sedan urmänniskan kom till. Kärnan för all budo är därmed också baserad i reptilhjärnan. Om våra övningar och kata inte är i kompatibla med dess överlevnadsreflexer så flödar inte rörelserna från en ursprunglig källa och vår förmåga att överleva minskar drastiskt.


Den första rörelsen i en akut nödsituation är en rörelse som alltid triggas av reptilhjärnan. Det är en rörelse som vi inte kan och inte behöver kontrollera eftersom vi först och främst behöver  lära oss att avsluta den rörelsen till för vår fördel i strid. Det är överlägset mycket snabbare sätt att agera, än att förlita sig på intränade självförsvars tekniker som hämtas från neocortex.
Valet av hur man initierar hantering – frys, fight eller fly – har redan gjorts av reptilhjärnan och fortsättningen ska ske naturligt och spontant  (shizen 自然) enligt det djupstrukturella konceptet som vi har i vår kihon sanpo.

Om man har tränat in felaktiga rörelser, sker en inhibering av de naturliga rörelserna och vi hindrar oss själva aktivt från att effektivt agera för överlevnad.
Man blir bra på det man tränar på, därför är det viktigt att träna rätt.
När vi har förmågan att med kroppen lyssna inåt, då kommunicerar vi med vår reptilhjärna, och bildar då intuitivt vår kihon sanpo – de tre grundläggande förutsättningar som krävs för stor budo.
Grundträning (dvs kihon) är med andra ord ett sätt att kommunicera med reptilhjärnan och det limbiska systemet och vägen till den kommunikationen går via kihon happo.

Annonser