Etiketter

, , , , , ,

Gyokko ryu kosshijutsu är den äldsta av våra nio stridskonsttraditioner och är grunden för dem alla. Prefixet ”kosshi” betyder ”finger ben” men kan även tolkas som ”ryggrad” för alla former av stridskonster, inte bara Bujinkans nio skolor. Andra historiska namn på denna metod har varit shitojutsu och hichojutsu.

Vanligtvis översätts kosshijutsu (lite felaktigt) enbart till ”angreppsmetod på mjukdelar och nervpunkter, bestående av oblika rörelser” eller något liknande, men det är bara ett skrap på ytan.
En annan, mer djupare, tolkning är att kosshijutsu är dynamiska processen i taijutsu. Med processen menar vi det som får kedjorna av hållning-rörelse-förflyttning och av leder från fot till huvud, genom ryggradens alla kotor, att agera i samklang. Det är flerledsrörelser där optimalt antal muskelkedjor samverkar för önskad rörelse. Man strävar efter att använda motverkande muskelgrupper i båda riktningarna för att uppnå avspända funktionella rörelser. När kosshijutsu grundades fanns inte termer som flerledsrörelser eller muskelkedjor, utan då beskrev man detta som meridianer och noterade att kroppen genomkorsades av åtta sådana meridianer. Vår Ryutai undo är baserad på stretching av dessa meridianer och är ett sätt att nollställa kroppen i ett naturligt tillstånd, som är en grundförutsättning för kosshijutsu och våra övriga kroppsfärdigheter.

Funktionaliteten i kosshijutsu definieras av Gyokko ryu’s tre grundkoncept;

  • fusui – vind och vatten (kin: fengshui)
  • ju ryoku – gravitation
  • ji ryoku – spänningsbalans

Dessa bildar en implicit struktur av rörelser som ger ett intryck av ”flyktighet” och refererar till ursprunget som var kvicka och flinka rörelser för ”undvikande av pilar” – yachigai.

Enligt en legend är Gyokko ryu systematiserad enligt en uråldrig bok om krigföring med namnet Sanryaku. Denna bok härstammar från Kina och är drygt 2 000 år gammal, den har varit känd i japan sedan Heian-perioden, och består av tre kapitel; Jo ryaku no maki, Chu ryaku no maki och Ge ryaku no maki, dvs samma uppdelning som Gyokko ryu kata.

Annonser